Skip to main content

Cynlluniau llawn

Yn aml, rydyn ni'n ystyried mai Cyflwyno Cynlluniau Llawn yw'r dull traddodiadol o wneud cais am Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

Bydd y dylunydd adeiladu yn llunio cynlluniau manwl a gwybodaeth ategol ar gyfer y cynllun arfaethedig ac yn anfon y rhain aton ni gyda ffurflen gais a'r ffi angenrheidiol. Byddwn ni wedyn yn gwirio'r manylion ac, ar ôl unrhyw ymgynghoriadau a chyfarfodydd gyda'r dylunydd adeiladau, yn rhoi Cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

Gall gwaith ddechrau unrhyw amser ar ôl i'r cais gael ei dderbyn er ei bod hi'n ddoeth aros nes bod y cynllun wedi cael ei archwiliad cychwynnol o dan y Rheoliadau Adeiladu. Fel arfer, mae hyn yn cymryd rhwng pythefnos a thair wythnos. Bydd ein carfan o syrfewyr yn cysylltu â'ch adeiladwr ac yn archwilio'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar y safle. Pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau mewn modd boddhaol, bydd Tystysgrif Cwblhau Rheoliadau Adeiladu yn cael ei rhoi sy'n dangos bod y prosiect wedi cael ei archwilio'n annibynnol a'i fod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu, cyn belled â bod modd modd ei asesu.