O 7 Ionawr 2019 bydd yn rhaid i ddraenio dŵr wyneb ar gyfer datblygiadau newydd gydymffurfio â safonau cenedlaethol gorfodol newydd ar gyfer draenio cynaliadwy (SuDs) yng Nghymru. Dewch i wybod mwy.

Rheoli Adeiladu

Mae rheoliadau adeiladu yn safonau gofynnol ar gyfer cynllunio, adeiladu ac addasu ar gyfer bron pob adeilad. Cânt eu datblygu gan y Llywodraeth a'u cymeradwyo gan y Senedd.

Building-Control
Cael gwybod a oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch chi ai peidio.
Planning-Applications

Mae yna wahanol fathau o geisiadau yn dibynnu ar y gwaith rydych chi'n ei wneud.

European-funding-advice

Darganfyddwch sut i dalu eich ffioedd rheoli adeiladu.

Planning-and-Building

Mae ein swyddogion yn cynnal archwiliadau safle o waith sy'n mynd rhagddo.

Local-land-charges-search

Gweld cwestiynau a ofynnir yn aml yn ymwneud â Rheoli Adeiladu.

Dangerous-structures

Mae gan y garfan Rheoli Adeiladu gyfrifoldeb i fynd i'r afael â phroblemau sy'n ymwneud ag adeiladau peryglus fel maen nhw'n digwydd.