Mae gan y Gwasanaeth Rheoli Adeiladu gyfrifoldeb i ddelio ag adeiladau peryglus wrth iddynt ddigwydd.

Mae'n bosibl y gallai adeiladau fynd yn fwy peryglus yn raddol. Fe allai hyn ddigwydd oherwydd oed, dirywiad, ymsuddiant, neu drwy achosion mwy dramatig megis storm, ffrwydrad, tân, neu gerbyd yn eu taro. Dylid rhoi gwybod am bob adeilad sy'n ymddangos yn beryglus i’r Peiriannydd Strwythurol, a fydd yn trin y mater ar fyrder

Tîm Rheoli Adeiladu

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu Rhondda Cynon Taf

Tŷ Sardis

Heol Sardis

Pontypridd

Ffôn: 01443 494746/01443 494747

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.