Skip to main content

Strwythurau peryglus a diogelwch y cyhoedd

Mae gan y Gwasanaeth Rheoli Adeiladu gyfrifoldeb i ddelio ag adeiladau peryglus wrth iddynt ddigwydd.

Mae'n bosibl y gallai adeiladau fynd yn fwy peryglus yn raddol. Fe allai hyn ddigwydd oherwydd oed, dirywiad, ymsuddiant, neu drwy achosion mwy dramatig megis storm, ffrwydrad, tân, neu gerbyd yn eu taro. Dylid rhoi gwybod am bob adeilad sy'n ymddangos yn beryglus i’r Peiriannydd Strwythurol, a fydd yn trin y mater ar fyrder

Tîm Rheoli Adeiladu

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu Rhondda Cynon Taf

Llawr 2,

2 Llys Cadwyn,

Pontypridd,

CF37 4TH

E-bost: adeileddauperyglus@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 281156