Skip to main content

Gwneud Cais am Archwiliad Rheoli Adeiladu

Bydd raid i chi wneud cais am Archwilaid Rheoli Adeiladau ar gyfer camau canlynol eich gwaith.
 Cam y GwaithCais am Hysbysiad

 Cychwyn

 Dau ddiwrnod cyn yr arolygiad

 Cloddio ar gyfer sylfeini*

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Sylfeini concrid*

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Paratoi'r ddaear cyn gosod haen o goncrid i'w selio dan y llawr gwaelod  *

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Gosod yr haen o goncrid yn selio'r ddaear dan y llawr gwaelod

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Gosod y cwrs atal lleithder*

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Pibellau gwastraff a phibellau carthion

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Deunydd cyfnerthu cyn tywallt y concrid

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Trawstiau to cyn eu gorchuddio

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Lloriau, waliau a thrawstiau cyn eu plastro

 Un diwrnod cyn yr arolygiad

 Y ddraen yn barod i'w harchwilio*

 Un diwrnod cyn yr archwiliad

 Ôl-lenwi'r ddraen yn barod i'r prawf*

 O fewn 7 diwrnod

 Meddiannu'r adeilad *

 5 diwrnod cyn y meddiannu

 Cwblhau'n derfynol *

 O fewn 5 diwrnod

*Mae’r camau arolygu yma yn Hysbysiadau Statudol o dan Reoliad 14 – Rheoliadau Adeiladu 2000 

Hoffech chi wneud cais am arolygiad? Croeso i chi gysylltu â 01443 281156.