Skip to main content

Nodiadau Canllaw Ardoll Seilwaith Cymunedol

Mae'r Cyngor wedi paratoi'r Nodiadau Canllaw canlynol i helpu datblygwyr o ran cyfrifo a chymhwyso'r Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Nodiadau Canllaw Ardoll Seilwaith Cymunedol

1.  Pa fath o ddatblygiad sy'n agored i dalu Ardoll Seilwaith Cymunedol?

2.  Enghreifftiau o sut y caiff atebolrwyddau Ardoll Seilwaith Cymunedol eu cyfrifo

3.  Rhyddhad Datblygu Elusennol

4.   Rhyddhad Tai Cymdeithasol

5.   Eithriadau ar gyfer Eiddo Hunan-Adeiladu, Estyniadau, a Rhandai

6.   Amgylchiadau Eithriadol

7.   Canlyniadau posibl peidio â thalu'r Ardoll Seilwaith Cymunedol

8.   Gweithdrefn Apeliadau

Yn ogystal â hyn, mae'r Cyngor wedi paratoi nifer o Gwestiynau cyffredin, ac mae wedi pennu a nodi'r prosesau sy'n ymwneud â chodi a chasglu'r Ardoll.

Oes arnoch angen gwybodaeth ychwanegol am yr Ardoll Seilwaith Cymunedol? Mae cysylltiadau â dogfennau arweiniad eraill ar gael yma.