Ymholiadau CON29 Argraffiad 2016

Mewn perthynas ag ymholiadau sy'n ymwneud â 3.10 Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Mae gan Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf codi tâl Ardoll Seilwaith Cymunedol a ddaeth i rym ar 31 Rhagfyr 2014.

Isod, ceir rhestr (diweddaru wythnosol) o'r ceisiadau cynllunio yn Rhondda Cynon Taf sydd a gofnod ardoll seilwaith cymunedol yn eu herbyn.

 

ASC rhestr monitro

 

Am mwy o wybodaeth ynglyn ag un o'r cofnodion ar y rhestr cysylltwch â gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk

Ardoll Seilwaith Cymunedol

Generic-Icon
Rhagor o wybodaeth am yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.
Generic-Icon
Dyma ganllaw ASC sy'n hawdd ei darllen
Generic-Icon
Dyma'r nodiadau canllaw a gafodd eu defnyddio i baratoi'r ASC
Generic-Icon
Mae hyn yn nodi'r prosesau sy'n ymwneud â chodi a chasglu'r ASC
Generic-Icon
Cael atebion i'ch cwestiynau sy'n ymwneud â'r ASC
Generic-Icon
Darllen dogfennau'r archwiliad ASC