Skip to main content

Mannau Casglu Bagiau Ailgylchu Gwastraff a Bagiau Ailgylchu Bwyd yng Nghwm Cynon

Cynon Recycling bag Collection Points

Cwm Cynon

Aberaman – Swyddfa'r Post
41 Stryd Lewis, Aberdâr

Aberaman

Aberaman - Ystafell Arddangos Too Good Too Waste,
Uned 3
Ystad Ddiwydiannol Aberaman

Aberaman

Abercwmboi - Siop ‘The Banc' /Swyddfa'r Post,
8 - 10 Stryd John
Abercwmboi

Abercwmboi

Abercynon -
Eglwys Saint Dunwyd,
Heol Aberdar
Abercynon
CF45 4NY

Abercynon

Abercynon - Siop 'KIF Food and Wine',
45 Stryd Margaret,
Abercynon

Abercynon

Llyfrgell Abercynon,
Ynysmeurig Road,
Abercynon

Abercynon

Siop 'Premier Stores' Abercynon,
Yr Heol Fawr,
Abercynon

Abercynon

Canolfan Chwaraeon Abercynon
,Parc Abercynon,
 Abercynon

Abercynon

Parc Gwledig Cwm Dâr,
Aberdâr

Aberdâr

Llyfrgell Aberdâr
Y Stryd Las,
Aberdâr

Aberdâr

Aberdâr - Canolfan Hamdden Michael Sobell,
Yr Ynys
Aberdâr

Aberdâr

Aberdâr - Theatr y Colisëwm
Stryd Bryn Hyfryd
Aberdâr

Aberdâr

Marchnad Dan Do Aberdare 

The Hub

Stryd Y Farchnad

Aberdare

CF44 7EB

Aberdar

Cwmaman -
Y Cynghorydd Tina Williams,
101 Ffordd Fforchaman,
Cwmaman
CF44 6NS

Cwmaman

 

Glanrhyd Street Hall

 

Glanrhyd Street

 

Cwmaman

 

CF44 6LB

 

Cwmaman

Clwb Dymdeithasol y Gweuthwyr Cwmaman

Heol Glanaman

Cwmaman

CF44 6LA

 

Cwm-bach - Siop y Co-op, 
Heol y Gamlas
Cwm-bach

Cwm-bach

Siop 'Cwmbach Food Store',
 9 Pit Place         
Cwm-bach

Cwm-bach

Siop 'Premier Store' Cwm-bach,        
Fferm Pant
1 Heol Llan-gors
Cwm-bach

Cwm-bach

Siop 'Cwmdâr Stores',
6 Llys Dâr
Cwmdâr
CF44 8TZ

Cwmdâr

Siop Fernhill,
Aberpennar

Fernhill

Y Gadlys – Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon,
Heol y Depo
Gadlys

Y Gadlys

Godreaman – Swyddfa'r Post,
15 Heol y Jiwbilî
Godreaman

Godreaman

Godreaman

Becws Jubilee

87 Heol Jubilee

Godreaman

CF44 6DE

Godreaman

Hirwaun - Siop y Co-op,
Hirwaun

Hirwaun

Llyfrgell Hirwaun,
Stryd Fawr
Hirwaun

Hirwaun

Siop 'Llwydcoed Stores',
Ffordd Llwydcoed

Llwydcoed

Llwydcoed – Safle’r Ganolfan Ailgylchu,
Llwydcoed, Aberdâr

Llwydcoed

Matthewstown - 'The Feel Good Factory',
Heol Abercynon,
Aberpennar
 CF45 4XZ

Aberpennar

Aberpennar - Canolfan Pennar,
 Stryd Rhydychen,
 Aberpennar

Aberpennar

Penderyn – Canolfan y Gymuned,
 Pontpren
Penderyn

Penderyn

Penrhiwceiber – Siop 'PJ's Betterbuys',
11 Heol Penrhiwceibr,
Penrhiwceiber

Penrhiwceiber

Canolfan yr Henoed Penrhiwceiber,
 Penrhiwceiber,
CF45 3YT

Penrhiwceiber

Strategaeth Penrhiwceiber (neuadd),
35 Heol Penrhiwceibr,
Penrhiwceiber

Penrhiwceiber

Pen-y-waun - Siop 'Alan's General Stores',
2 Y Ganolfan Siopa
Pen-y-waun

Pen-y-waun

Siop Pen-y-waun Warner',
Bron Llys
Pen-y-waun

Pen-y-waun

Siop 'Perthcelyn Food Market',
Stryd Brynheulog,
Perthcelyn 

Perthcelyn

Perthcelyn - Canolfan Gymunedol 

Stryd Glamorgan 

Perthcelyn

CF45 3RJ

 

Siop 'Rhigos General Stores',
Heol Pendarren
Rhigos

Y Rhigos

Rhigos Canolfan Y Gymuned                        

Heol Esgyn

Rhigos

CF44 9BJ

Trecynon - Swyddfa'r Post,
72 Stryd y Felin
Trecynon

Trecynon

Siop 'Ynys-boeth General Stores',
6 Yr Heol Fawr,
Ynys-boeth

Ynys-boeth

'Branwen's Garden' Ynys-y-bwl,
52 Stryd Robert,
Ynys-y-bwl,
CF37 3DY

Ynys-y-bwl

Canolfan Cymuned Ynys-y-bwl,
18 Maes Windsor,
Ynys-y-bwl,
CF37 3HR

Ynys-y-bwl

Clwb Milwyr Unedig Ynys-y-bwl,
Tŷ Gurnos,
Maes Windsor,
Ynys-y-bwl,
CF37 3HS

Ynys-y-bwl