Mannau casglu bagiau ailgylchu a gwastraff bwyd

Mae bagiau ailgylchu a bagiau ailgylchu bwyd ar gael i'w casglu o amryw o leoliadau ledled Rhondda Cynon Taf. 

Dylid defnyddio'r bagiau yma at y dibenion sydd wedi'u nodi arnyn nhw'n unig a fydd dim modd i unrhyw ymwelydd dderbyn mwy na 2 rolyn o fagiau er mwyn sicrhau bod digon i bawb.  

Bwriwch olwg ar y mannau casglu sydd â digon o fagiau ar gael yma:

Bin-Icon

Mannau Casglu Cwm Rhondda

Bwriwch olwg ar fannau casglu yng Nghwm Rhondda.

Bin-Icon

Mannau Casglu Cwm Cynon

Casglwch fagiau ailgylchu a gwastraff bwyd o fannau casglu lleol

Bin-Icon

Mannau Casglu Taf-elái

Bwriwch olwg ar fannau casglu yn ardal Taf-elái.