Skip to main content

Mannau Casglu Bagiau Ailgylchu Gwastraff a Bagiau Ailgylchu Bwyd yn Nhaf-elái

Taf-elái

Beddau – Swyddfa'r Post,
 Heol Tynant
Tŷ-nant

Beddau

Eglwys Gymunedol Beddau,
30 Castell y Mynach
Beddau

Beddau

Siop 'Beddau Stores',
P Thamy a'i Feibion
11 Cilgant y Gweundir
Beddau

Beddau

Beddau
Llyfrgell Gymunedol Beddau a Thŷ-nant
Heol Tynant
Beddau

Beddau

Beddau - Siop Spar,
Common Approach
Beddau

Beddau

Brynna - Siop McColls,
Stryd Southall
Brynna

Brynna

Brynna - Siop 'Top Shop',
Stryd Southgate
Brynna

Brynna

Mrs Susan David
60 Heol Dewi
Brynna

Brynna

Pentre'r Eglwys – Campws Cymuned Gartholwg a Llyfrgell Pentre'r Eglwys
 oddi ar Heol Sant Illtyd
Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

Llanilltud Faerdref – Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref
Neuadd y Plwyf, Yr Heol Fawr
Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

Canolfan Hamdden Llanilltud Faerdref,
Parc Canol
 Pentre'r Eglwys

Pentre'r Eglwys

Cilfynydd - Siop 'Oaklands Stores',
 58 Teras Maes-y-dderwen
Cilfynydd

Cilfynydd

Efail Isaf - Swyddfa'r Post,
Efail Isaf

Efail Isaf

Woodland Walk Garden Centre

Heol Creigiau

Efail Isaf

CF38 1BG

Efail Isaf

Canolfan Cymuned Glyn-coch,
Clos Clydach, Glyn-coch

Glyn-coch

Glyn-coch – Siop 'DJ Newsagents',
42 Lôn y Cefn
 Glyn-coch

Glyn-coch

Glyn-coch – Siop 'Patel General Stores',
11 Coedlan Garth
 Glyn-coch

Glyn-coch

Graig - Siop 'Lifestyle Express',
1 Stryd Leyshon,
Graig

Graig

Siop 'Graigwen Stores',
1a Ffordd Graigwen,
Pontypridd

Graig-wen

Groes-faen,
Siop 'Season 2 Season',
Fferm Dan y Bryn,
Heol Llantrisant,
Groes-faen,
CF72 8NQ

Groes-faen

Y Ddraenen-wen - Siop Legge's Store',
99 Heol Ynyslyn,
Y Ddraenen-wen,
CF37 5AR

Y Ddraenen-wen

Y Ddraenen-wen - Maes Carafanau Pont Pentre - Hyrwyddwr Cymunedol
82 Pont Pentre
CF37 5YT

Y Ddraenen-wen

Trehopcyn - Siop 'Taha Stores',
43 Heol Telelkebir,
Trehopcyn

Trehopcyn

Bryncae -
Siop 'Lifestyle General Stores',
Bryn-cae
Llanharan

Llanharan

Llanharan - Siop y Co-op, Heol Pen-y-bont
Llanharan

Llanharan

Llanharan Corner Shop
1a Y Sgwâr
Llanharan

Llanharan

Gorsaf Betrol Llanharan,
Y Sgwâr
Llanharan
CF72 9NR

Llanharan

Siop Llanharan Stores,
104 Heol Pen-y-bont
CF72 9GU

Llanharan

Llanhari - Siop 'Premier Stores',
5 Tŷ Isaf
Llanhari

Llanhari

Llanhari - Siop Spar,
Heol Tylacoch
Llanhari

Llanhari

Llantrisant - Llyfrgell a Chanolfan Hamdden Llantrisant,
Parc Porth y De
Llantrisant

Llantrisant

Llantrisant -
Siop 'The Bull Ring General Store'

Llantrisant

Hyrwyddwr Cymunedol Llanilltud Faerdref,
109 Rhodfa'r Frenhines
Llanilltud Faerdref
CF38 2NT

Llanilltud Faerdref

Maes-y-coed - Swyddfa'r Post,
8 Heol y Mynydd
Maes-y-coed

Maes-y-coed

Canolfan Cymuned Pont-y-clun,
Heol yr Orsaf
 Pont-y-clun

Pont-y-clun

Pont-y-clun - Siop y Co-op,
 1 Heol y Bont-faen
Pont-y-clun

Pont-y-clun

Llyfrgell Pont-y-clun,
Heol y Felin
Pont-y-clun

Pont-y-clun

Pont-y-clun - Siop Spar,
Heol y Bont-faen
Pont-y-clun

Pont-y-clun

Bwyty The Boars Head,
Pont-y-clun
Tyla Garw

Pont-y-clun

Pony-y-clun Lifestyle Express

46 Brynamlwg

Pont-y-clun

Canolfan Hamdden y Ddraenen Wen,
Lôn Maes-teg
Pontypridd

Pontypridd

Llyfrgell Pontypridd,
1 Llys Cadwyn,
Pontypridd

Pontypridd

Pwll-gwaun - Siop 'Best One Supermarket',
32–33 Heol Pwllgwaun

Pwll-gwaun

Canolfan Gymunedol Rhydfelen,
Heol y Dyffryn
Rhydfelen
CF37 5RW

Rhydfelen

Rhydfelen - Siop 'Key Stores',
Ffordd y Cae Ŷd
Rhydyfelen

Rhydfelen

Llyfrgell Rhydfelen,
 Heol y Poplys
 Rhydfelen

Rhydfelen

Rhydfelen - Siop McColls,
Rhodfa'r Pinwydd
Rhydfelen
CF37 5EA

Rhydfelen

Rhydfelen - Swyddfa'r Post,
Heol y Dyffryn
Rhydyfelin

Rhydfelen

Rhydfelen - Siop Spar,
13 Heol y Dyffryn
Rhydfelen

Rhydfelen

Fflat y Warden,
Maesfelin
Heol Dynea
Rhydfelen

Rhydfelen

Rhydfelin Knock Out Barbers

1 Stryd De Barri

Rhydfelin 

CF37 5HY

Rhydfelin

Canolfan Gymunedol Ffynnon Taf,
83 Heol Caerdydd
Ffynnon Taf
CF15 7PL

Ffynnon Taf

Hwb Ffynnon Taf,
Cymdeithas Datblygu Cymunedol Ffynnon Taf a Nantgarw,
Heol Caerdydd
Ffynnon Taf
Llun, Mawrth, Iau, Gwener (10am – 4pm)
Dydd Mercher (10am -1pm

Ffynnon Taf

Ffynnon Taf - Swyddfa'r Post,
Heol Caerdydd
Ffynnon Taf

Ffynnon Taf

Tonysguboriau - Swyddfa'r Post,
12-14 Teras Stuart
Tonysguboriau

Tonysguboriau

Tonysguboriau - Siop 'Talbot News',
52 Heol Talbot
CF72 8AF

Tonysguboriau

Ton-teg – Siop y Co-op,
Yr Heol Fawr
Ton-teg

Ton-teg

Ton-teg – Siop 'Barretts News',
 3 Clos Aberteifi
Ton-teg

Ton-teg

Trallwng - Canolfan y Gymuned,
 Stryd Ralph
Trallwng

Trallwn

Trallwng - Siop Spar,
Y Sgwâr,
Trallwng

Trallwng

Trefforest - Siop 'Broadway Stores',
65 Broadway
Trefforest

Trefforest

Canolfan Cymuned Trefforest,
y tu ôl i Teras Kingsland
Trefforest

Trefforest

Trefforest - Llyfrgell PDC,
Tir y Coleg
Trefforest

Trefforest

Trefforest - Campws Isaf PDC,
Glyn-taf

Trefforest

Trefforest – Siop 'Joshua's Hardware Store',
Stryd y Parc
Trefforest

Trefforest

Clwb Bechgyn a Merched Trefforest

Stryd Y Frenhines

Trefforest

Trefforest

Trefforest - Safle'r Ganolfan Ailgylchu,
Heol Ffynnon Taf
Ystad Ddiwydiannol Trefforest

Trefforest