Skip to main content

Ailgylchu gwastraff anymataliaeth

Sut i gofrestru ar gyfer y cynllun Ailgylchu Gwastraff Anymataliaeth      

Dyma gynllun ailgylchu gwastraff anymataliaeth AM DDIM sy’n cael ei gynnig i drigolion Rhondda Cynon Taf.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Cyn pen 2 wythnos o gofrestru, byddwch chi’n cael set o fagiau porffor ar gyfer ailgylchu cewynnau. Mae’n bosibl na fydd eich bagiau porffor yn cael eu casglu ar yr un diwrnod â gweddill eich sbwriel / deunydd i’w ailgylchu

Sut i ailgylchu gwastraff anymataliaeth

Rhowch y pad sydd wedi’i ddefnyddio yn y bag porffor. Ar eich diwrnod casglu, clymwch y bag a’i roi yn yr un lle â mae’ch sbwriel / deunydd i’w ailgylchu yn cael eu casglu fel arfer.

Cofiwch -  

 • Chewch chi ddim rhoi gwastraff anymataliaeth yn y bagiau ailgylchu clir a rhaid i chi gofrestru ar gyfer y cynllun cyn y bydd unrhyw gasgliadau yn cael eu gwneud.
 • Os nad yw’ch bag/bagiau wedi cael ei gasglu / eu casglu, mae’n debygol nad ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y cynllun a bydd angen i chi ymuno â’r cynllun.
 • Wrth i ragor o bobl gofrestru, gall y diwrnodau casglu newid ond byddwn ni’n rhoi gwybod i chi os digwydd hyn.
 • Peidiwch â gorlenwi’ch bagiau porffor. Cewch chi ddefnyddio dau fag os yw’r llall yn llawn.
 • Clymwch y bag ar y diwrnod casglu.
 • Dim ond padiau anymataliaeth a chlytiau papur gwlyb a ddylai gael eu rhoi yn y bagiau porffor - os oes unrhyw wastraff arall ynddyn nhw, fyddan nhw ddim yn cael eu casglu.
 • Os yw cyfnod o dros 4 wythnos yn mynd heibio a dydych chi ddim wedi rhoi unrhyw fagiau porffor yn y man casglu, byddwn ni’n tybio nad ydych chi angen y gwasanaeth mwyach.  
 • Os ydych chi’n symud tŷ, ewch â’ch bagiau porffor gyda chi a rhoi gwybod i ni beth yw’ch cyfeiriad newydd trwy e-bostio ailgylchu@rctcbc.gov.uk

 • Peidiwch â defnyddio bagiau mae’ch cymdogion neu ffrindiau wedi’u rhoi i chi achos fydd y rhain ddim yn cael eu casglu. Byddwn ni dim ond yn casglu o’r teuluoedd sydd wedi cofrestru.
 • Dylech chi roi’ch bagiau yn y man casglu erbyn 7am ar y diwrnod casglu.       
 • Ar ôl 3 blynedd, byddwn ni’n dileu’ch cyfeiriad oddi ar ein rhestr ni, a bydd rhaid i gwsmeriaid ailgofrestru i barhau i fod yn rhan o’r cynllun ar ôl 3 blynedd. 

Angen rhagor o fagiau?

Gofyn i ni anfon bagiau ailgylchu i'ch cartref

Neu, croeso i chi ffonio 01443 425001

 

Ymestyn eich tanysgrifiad

Mae modd i chi ymestyn eich tanysgrifiad am 1 i 3 blynedd arall arlein.

Rhoi gwybod am newid i gyfeiriad

Mae modd i gwsmeriaid sydd wedi cofrestru newid eu cyfeiriad ar-lein

Ceisiwch roi gwybod i ni o leiaf wythnos cyn i chi symud oherwydd ei bod hi’n bosibl y bydd eich diwrnod casglu’n newid hefyd.

Sut i adael y Ailgylchu gwastraff anymataliaeth.

Mae modd i gwsmeriaid sydd wedi cofrestru wneud cais i beidio â bod yn rhan o'r cynllun Ailgylchu gwastraff anymataliaeth  ar-lein.

Nodwch: os yw cyfnod o dros 4 wythnos yn mynd heibio a dydych chi ddim wedi rhoi unrhyw fagiau porffor yn y man casglu, byddwn ni’n tybio nad ydych chi angen y gwasanaeth mwyach.

Bagiau heb eu casglu

O fis Hydref 2019, bydd angen i chi ailgofrestru’ch manylion os ydych chi eisiau parhau i fod yn rhan o’r cynllun. Mae’n bosibl na fydd eich bagiau yn cael eu casglu os na fyddwch chi’n gwneud hyn. Mae modd ailgofrestru ar-lein neu drwy ffonio 01443 425001.

Os ydych chi wedi ailgofrestru’ch manylion a dydy’ch bag porffor ddim wedi cael ei gasglu, sicrhewch nad yw’ch diwrnod casglu wedi newid.  

 

Os ydych chi wedi ailgofrestru ac wedi gwirio’ch diwrnod casglu, a dydy’ch bagiau porffor ddim wedi cael eu casglu erbyn 3pm ar y diwrnod casglu, rhowch wybod i ni ar-lein