Skip to main content

Canolfannau ailgylchu (safleoedd tirlenwi)

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

GWELD CWESTYINAU CYFFREDIN

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

Mae POB Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned ar draws Rhondda Cynon Taf bellach ar agor, saith diwrnod yr wythnos. Dyma'r oriau agor ar gyfer y cyfnod o fis Mawrth 2022 hyd at fis Mawrth 2023:

  • Dydd Llun, 27 Mawrth 2023 i ddydd Sul, 29 Hydref 2023 – 8am tan 7.30pm
  • Dydd Llun, 30 Hydref 2023 i ddydd Sul, 31 Mawrth 2024 - 8am tan 5.30pm

(Nodwch, bydd yr oriau agor yn newid bob tro y bydd y clociau'n mynd ymlaen neu'n ôl).

 

Ar hyn o bryd mae chwe Chanolfan Ailgylchu yn y Gymuned yn Rhondda Cynon Taf.

  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Tŷ Amgen, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0BX
  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Glynrhedynog, Heol y Gogledd, Glynrhedynog, CF43  4RS
  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Dinas, Heol y Cymer, Dinas, CF39 9BL
  • Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Trefforest, Heol Ffynnon Taf, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, CF37 5TT
  • Canolfan Ailgylchu 100%, Ffordd Pant-y-Brad, ger Heol-y-Sarn, Ystad Ddiwydiannol, Llantrisant, CF72 8XZ
  • Canolfan  Ailgylchu yn y Gymuned Treherbert, Ystad Ddiwydiannol Treherbert, Treherbert, CF42 5HZ

MANYLION AM BETH SY'N CAEL EI AILGYCHU YN EIN CANOLFANNAU 

GWELD RHEOLAU'R CANOLFANNAU AILGYLCHU YN Y GYMUNED

Nodwch - Mae Siopau Ailddefnyddio'r 'Sied' yng Nghanolfannau Ailgylchu yn y Gymuned Llantrisant a Threherbert ar agor - mae modd dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.