Gwybodaeth am ysgolion yn eich ardal leol, gan gynnwys cyfeiriadau, rhifau ffôn a manylion y Pennaeth.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.