Mae rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar gael i bob llywodraethwr ysgol

Gweld y cyrsiau hyfforddi  sydd ar gael i lywodraethwyr yn ystod Tymor y Gwanwyn

Unwaith i chi ddewis y cwrs/cyrsiau hoffech chi'u mynychu, llenwch ein ffurflen ar-lein isod gan nodi enw, lleoliad, dyddiad ac amser y cwrs.

Nodwch: bydd raid i chi lenwi ffurflen ar gyfer pob cwrs hoffech chi ei fynychu.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.