Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag

ENW'R YSGOL MATH O  LYWODRAETHWR
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Alaw Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd y Cefn a Ysgol Gynradd Craig-yr-Hesg AALI
Ysgol Gynradd Cilfynydd Cymuned
Ysgol Gynradd Coedpenmaen  AALI
Ysgol Gynradd Coed-y-lan AALI
Ysgol Gynradd Cwmbach  AALI
Ysgol Gynradd Cwmlai  Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai  AALI
Ysgol Gynradd y Cymer Cymuned
Ysgol Gynradd Parc y Darren  AALI
Ysgol Gymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd y Gelli AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen  AALI
Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn AALI
Ysgol Gynradd Hirwaun AALI
Ysgol Gynradd Llanharan Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan AALI
Ysgol Gynradd Llanhari Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  AALI
Ysgol Gynradd Llwynypia AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Arbennig Maesgwyn Cymuned
Ysgol Arbennig Maesgwyn AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn Cymuned
Ysgol Gynradd Maes-y-coed AALI
Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain AALI
Ysgol Gynradd Pengeulan AALI
Ysgol Gynradd Gymuned Pen-pych Cymuned
Ysgol Gynradd Penygawsi AALI
Ysgol Gynradd Penygawsi Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned Perthcelyn  Cymuned
Ysgol Gynradd Pontrhondda Cymuned
Ysgol Gynradd Pontrhondda AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-clun AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith AALI
Ysgol Babanod Ton Pentre AALI
Ysgol Gymuned Tonyrefail AALI
Ysgol Gynradd Tonysguboriau  AALI
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg Cymuned
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn AALI
Ysgol Gyfun Treorci AALI
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Trewiliam AALI
Ysgol Gynradd Trewiliam Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-hir Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail AALI
Ysgol Llanhari Cymuned
Ysgol Llanhari AALI

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.