Skip to main content

Llywodraethwyr - swyddi gwag a ffurflen gais

Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag

ENW'R YSGOL MATH O LYWODRAETHWR
Ysgol Parc Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Abernant Cymuned
Ysgol Gynradd Brynnau Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Capcoch Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmbach Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmbach  AALI
Ysgol Gynradd Cwmdar Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai AALI
Ysgol Gynradd y Cymer AALI
Ysgol Gynradd y Cymer Cymuned
Ysgol Gymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Gynradd Hendreforgan AALI
Ysgol Gynradd Hirwaun Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  AALI
Ysgol Gynradd Llywnypia AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn Cymuned
Ysgol Gynradd Maesycoed AALI
Ysgol Gyfun Aberpennar Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol Gynradd y Parc AALI
Ysgol Arbennig Park Lane Cymuned
Ysgol Gynradd Gymuned Penderyn AALI
Ysgol Gynradd Penrhiwceibr Cymuned
Ysgol Gynradd Penrhiwceibr AALI
Ysgol Gynradd Penrhys AALI
Ysgol Gynradd Pen-y-waun Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-y-waun AALI
Ysgol Gynradd Perthcelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Pontrhondda AALI
Ysgol Gynradd Pontrhondda Cymuned
Ysgol Gynradd Pontygwaith Cymuned
Ysgol Uwchradd Pontypridd AALI
Ysgol Gymuned y Porth Cymuned
Ysgol Gynradd Rhigos AALI
Ysgol Babanod Ton Pentre AALI
Ysgol Babanod Ton Pentre Cymuned
Ysgol Babanod Trallwng Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn Cymuned
Ysgol Gynradd Trehopcyn AALI
Ysgol Gyfun Treorci AALI
Ysgol Gynradd Treorci AALI
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Ynysboeth AALI
Ysgol Gynradd Ynyshir Cymuned
Ysgol Garth Olwg Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  AALI
Ysgol Hen Felin AALI
Ysgol Llanhari AALI
 
Tudalennau Perthnasol