Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag

ENW'R  YSGOL MATH   O LYWODRAETHWR 
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon Cymuned
Ysgol Gymunedol Aberdâr AALI
Ysgol Gynradd Alaw Cymuned
Ysgol Gyfun Bryncelynnog Cymuned
Ysgol Gyfun Bryncelynnog AALI
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Caradog Cymuned
Ysgol Gynradd Coed-y-lan Cymuned
Ysgol Gynradd Cwm-bach yr Eglwys yng Nghymru AALI
Ysgol Gynradd Cwmlai  Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai  AALI
Ysgol Gynradd y Cymer Cymuned
Ysgol Gymuned Glynrhedynog Cymuned
Ysgol Gymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf Cymuned
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen  Cymuned
Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen  AALI
Ysgol Gynradd Llanharan Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan AALI
Ysgol Gynradd Llanhari Cymuned
Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwydcoed Cymuned
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  AALI
Ysgol Gynradd Llwynypia AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Arbennig Maesgwyn AALI
Ysgol Arbennig Maesgwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn Cymuned
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-coed AALI
Ysgol Gyfun Aberpennar Cymuned
Ysgol Gyfun Aberpennar AALI
Ysgol y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain AALI
Ysgol Gynradd Pengeulan AALI
Ysgol Gynradd Penygawsi Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-y-waun AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-clun Cymuned
Ysgol Gynradd Pont-y-clun AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith AALI
Ysgol Uwchradd Pontypridd AALI
Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig   Rhufain AALI
Ysgol Iau Tonpentre Cymuned
Ysgol Iau Tonpentre AALI
Ysgol Gynradd  Tonysguboriau Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gynradd Tref-y-rhyg Cymuned
Ysgol Gyfun Trehopcyn Cymuned
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Tylorstown Cymuned
Ysgol Gynradd Trewiliam Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-hir Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-hir AALI
Ysgol Garth Olwg Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail AALI
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant AALI
Ysgol Hen Felin AALI
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Ty Coch Cymuned

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.