Skip to main content

Llywodraethwyr - swyddi gwag a ffurflen gais

Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag;

ENW'R YSGOL MATH O LYWODRAETHWR
Ysgol Gynradd Gymuned Abercynon AALI
Ysgol Gymuned Aberdâr AALI
Ysgol Gynradd Brynnau AALI
Ysgol Gynradd Caegarw Cymuned
Ysgol Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Capcoch Cymuned
Ysgol Gynradd Caradog AALI
Ysgol Gynradd y Cefn a Ysgol Gynradd Craig-yr-Hesg Cymuned
Ysgol Gynradd Coedpenmaen Cymuned
Ysgol Gynradd Coed-y-lan Cymuned
Ysgol Gynradd Cwmlai AALI
Ysgol Gynradd y Cymer AALI
Ysgol Gynradd Darrenlas Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau AALI
Ysgol Gynradd Ffynnon Taf AALI
Ysgol Gynradd Gelli Cymuned
Ysgol Gynradd Gelli AALI
Ysgol Gynradd Gwauncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Gynradd Hendreforgan AALI
Ysgol Gynradd Heol Y Celyn  Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwyn-crwn  Cymuned
Ysgol Gynradd Llwynypia  AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-Coed Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol Gynradd Parc Lewis AALI
Ysgol Arbennig Park Lane Cymuned
Ysgol Gynradd Pen-pych AALI
Ysgol Gynradd Pen-rhys AALI
Ysgol Gynradd Penygawsi AALI
Ysgol Gynradd Pen-y-waun AALI
Ysgol Gynradd Perthcelyn AALI
Ysgol Gynradd Perthcelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Pont-y-clun Cymuned
Ysgol Gynradd Pont-y-clun AALI
Ysgol Gynradd Pont-y-gwaith Cymuned
Ysgol Gynradd Mihangel Sant Eglwys Gatholic Rhufain AALI
Ysgol Babanod Tonpentre Cymuned
Ysgol Gynradd Tonysguboriau AALI
Ysgol Babanod Trallwng Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gynradd Tref-Y-Rhyg Cymuned
Ysgol Gynradd Tref-Y-Rhyg AALI
Ysgol Gynradd Trehopcyn Cymuned
Ysgol Gynradd Trehopcyn AALI
Ysgol Gynradd Trerobart Cymuned
Ysgol Gynradd Trerobart AALI
Ysgol Gynradd Ynys-boeth AALI
Ysgol Gynradd Ynys-boeth Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-hir Cymuned
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail  AALI
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant Cymuned
Ysgol Hen Felin AALI
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Ty Coch  AALI

 

Tudalennau Perthnasol