Mae modd gwneud cais i fod yn Llywodraethwr ar-lein.

Mae manylion y swyddi isod. Os oes gennych chi ddiddordeb, cwblhewch ffurflen ar-lein a byddwn ni'n prosesu'ch cais.

Gwnewch gais i fod yn llywodraethwr ysgol ar-lein 

Dyma restr o’r swyddi gwag

Enw'r  Ysgol Math O   Lywodraethwr
Ysgol Gynradd Parc Aberdâr AALI
Ysgol Gynradd Aberdâr yr Eglwys yng Nghymru AALI
Ysgol Gynradd Abernant Cymuned
Ysgol Gynradd Abernant AALI
Ysgol Gynradd Alaw Cymuned
Ysgol   Gynradd Caegarw AALI
Ysgol Gynradd Capcoch AALI
Ysgol Gyfun y Cardinal Newman Eglwys Gatholig Rhufain AALI
Ysgol Gynradd Cefn/Ysgol Gynradd Craig-yr-hesg AALI
Ysgol Gynradd Cilfynydd Cymuned
Ysgol Gynradd Cilfynydd AALI
Ysgol Gynradd Coedylan AALI
Ysgol Babanod Cwmaman/Ysgol Iau Glynhafod (Ffederasiwn) AALI
Ysgol Gynradd Cwmbach  Cymuned
Ysgol Gynradd Cymmer Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau  Cymuned
Ysgol Gynradd Dolau  AALI
Ysgol Cymuned Glynrhedynog AALI
Ysgol Gynradd Ffynon Taf  AALI
Ysgol Gynradd Gelli Cymuned
Ysgol Gynradd Gwauncelyn  AALI
Ysgol Gynradd Gwaunmeisgyn AALI
Ysgol Uwchradd y Ddraenen Wen Cymuned
Ysgol Gynradd Hendreforgan  AALI
Ysgol Gynradd Hirwaun  Cymuned
Ysgol Gynradd Llanharan  Cymuned
Ysgol Gynradd Llanhari  AALI
Ysgol Gynradd Llanilltud Faerdref  AALI
Ysgol Gynradd Llantrisant Cymuned
Ysgol Gynradd Llantrisant AALI
Ysgol Gynradd Llwydcoed  Cymuned
Ysgol Babanod Llwyncelyn Cymuned
Ysgol Gynradd Llwyncrwn  Cymuned
Ysgol Gynradd Llwyncrwn  AALI
Ysgol Gynradd Llwynypia AALI
Ysgol Gynradd Gymuned y Maerdy AALI
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn Cymuned
Ysgol Gynradd Maes-y-bryn AALI
Ysgol Gyfun Aberpennar Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands Cymuned
Ysgol Gynradd Oaklands AALI
Ysgol Gynradd y Forwyn Fair Eglwys Gatholig Rhufain AALI
Ysgol Gynradd Parc Cymuned
Ysgol Gynradd Parc AALI
Ysgol Gynradd Pen-rhys AALI
Ysgol Gynradd Pen-yr-englyn Cymuned
Ysgol Uwchradd Pontypridd Cymuned
Ysgol Uwchradd Pontypridd AALI
Ysgol Gymuned y Porth Cymuned
Ysgol Gymuned y Porth AALI
Ysgol Babanod y Porth AALI
Ysgol Iau'r Porth AALI
Ysgol Gynradd y Rhigos AALI
Ysgol Babanod Ton Pentre Cymuned
Ysgol Gynradd Tonypandy  AALI
Ysgol Uwchradd Tonyrefail AALI
Ysgol Gynradd Trealaw Cymuned
Ysgol Gynradd Trealaw AALI
Ysgol Gyfun Treorci Cymuned
Ysgol Gynradd Tylorstown Cymuned
Ysgol Gynradd Tylorstown AALI
Ysgol Gynradd Trewiliam Cymuned
Ysgol Gynradd Ynys-boeth AALI
Ysgol Gynradd Ynys-hir AALI
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda AALI
Ysgol Gyfun Garth Olwg AALI
Ysgol Gyfun Garth Olwg AALI
Ysgol Gyfun Rhydywaun Cymuned
Ysgol Gyfun Rhydywaun AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Aberdar AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringallt AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Garth Olwg AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn y Forwyn AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Pontsionnorton AALI
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail Cymuned
Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail AALI
Ysgol Hen Felin AALI
Ysgol Llanhari AALI
Ysgol Yr Eos AALI

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.