Rhieni a gofalwyr disgyblion yn ysgolion Rhondda Cynon Taf

Bydd ysgolion i gyd ar agor ddydd Llun 24 Chwefror 2020, fel arfer a gall unrhyw deuluoedd sydd wedi cael eu heffeithio gan ddifrod storm gael gwisg ysgol am ddim yn eu hysgol.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau trafnidiaeth cysylltwch â'r uned drafnidiaeth ar 01443 425001.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau addysg, cysylltwch â'r gwasanaethau addysg a chynhwysiant ar 01443 281162.

Bob blwyddyn, bydd i ysgolion nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd). Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant i staff sy’n bwysig yng nghyd-destun datblygu dulliau addysgu.

Penderfyniad y penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion yw pennu dyddiadau ar gyfer eu cynnal. Felly, y peth gorau fyddai cysylltu â’r  ysgol dan sylw.

Mae manylion diwrnodau HMS ysgolion i’w gweld isod

Abercynon Community Primary
Dydd Llun 15 Mehefin 2020
School close to pupils for staff cluster training
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed for staff training
Aberdare Community School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset day
Aberdare Park Primary
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff training
Aberdare Town Church in Wales Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
INSET DAY - School closed: training for New Curriculum
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET day - school closed for staff professional learning
Bodringallt Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day - school will be closed due to staff professional learning
Caegarw Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed for staff training.
Capcoch Primary School
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020
INSET Day - The school will be closed to all pupils for staff training purposes.
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day - The school will be closed to all pupils for staff training purposes.
Caradog Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed for Staff training.
Cardinal Newman RC Comprehensive School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day - The school will be closed to all pupils for staff training purposes.
Cilfynydd Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day School closed for pupils
Coedpenmaen County Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY - no school for children
Coed-y-lan Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Compulsory INSET day
Cwmaman Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff training day
Cwmbach Community Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed due to staff training
Cwmbach Church in Wales Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY - CLOSED TO ALL PUPILS
Cwmclydach Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School Closure Day for training
Cwmdar County Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Cymmer Primary School
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020
Cluster INSET Day. School closed to pupils for staff training
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed to pupils for staff training
Darrenlas Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day
Gelli Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Glenboi Community Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset Day
Gwaunmeisgyn Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
INSET DAY
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Hafod Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
INSET Day
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020
INSET Day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET day
Hawthorn High School
Dydd Gwener 26 Mehefin 2020
INSET DAY
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Hawthorn Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day
Hendreforgan Community Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
INSET DAY
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Llanharan Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
The school will be closed due to staff training.
Llanilltud Faerdref Primary School
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020
INSET training day for staff - No school for pupils today
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET training day for staff - No school for pupils today
Llantrisant Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day. The school will be closed today due to staff training.
Llwydcoed Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day: school closed to pupils
Llwyncrwn Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET
Maerdy Community Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset Day
Maesgwyn Special School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
The school will be closed on Monday June 1st due to Inset training.
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset day
Maesycoed Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff training. School closed to pupils
Oaklands Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School is closed due to in service training
Our Lady's RC Primary School
Dydd Gwener 26 Mehefin 2020
INSET day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET day
Parc Lewis Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School Training Day
Park Lane Special School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET day
Penderyn Primary School (Including Welsh Unit)
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Teacher Training
Pengeulan Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
School closed for staff training
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed for staff training
Penpych Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
inset day
Penrhys Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed - INSET Day - for staff training
Penygawsi Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day 6
Penyrenglyn Community Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY (6)
Pontrhondda Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
School closed to pupils
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School closed to pupils
Pontyclun Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff training
Pontygwaith Primary School
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
INSET
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020
INSET
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET
Pontypridd High School
Dydd Gwener 03 Gorffennaf 2020
Inset Day - School will be closed to all pupils.
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset Day - School will be closed to all pupils.
Porth Community School
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020
The school will be closed for INSET
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020
INSET DAY Friday the 17th of July and Monday the 20th of July 2020
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY Friday the 17th of July and Monday the 20th of July 2020
Dydd Mawrth 01 Medi 2020
The school is closed for INSET
SS Gabriel & Raphael RC Primary
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
St John Baptist CIW High School
Dydd Llun 06 Gorffennaf 2020
INSET Day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET day
Tai Education Centre
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff Training
Ton Pentre Infants School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Ton Pentre Junior School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day - only staff to attend
Tonyrefail Community School
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020
Staff INSET
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Staff INSET
Trallwng Infants School
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020
Inset day
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020
Inset day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset day
Trealaw Primary School
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Treorchy Comprehensive School
Dydd Llun 15 Mehefin 2020
INSET Day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day
Treorchy Primary School
Dydd Llun 15 Mehefin 2020
Staff training day
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Closure day
Trerobart Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset Day
Ty Gwyn
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
School is closed to all pupils for planned staff inset.
Tylorstown Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset day - staff training
Williamstown Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day
Y Pant Comprehensive School
Dydd Gwener 26 Mehefin 2020
SCHOOL INSET DAY
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY
Ynysboeth Community Primary School
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Inset - School closed to pupils today.
Ysgol Garth Olwg
Dydd Gwener 26 Mehefin 2020
Diwrnod Dysgu Proffesiynol / Professional Learning Day.
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Diwrnod Dysgu Proffesiynol / Professional Learning Day.
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Diwrnod HMS i staff - ysgol ar gau i ddisgyblion. INSET day for staff - school closed to pupils
Ysgol Gyfun Rhydywaun
Dydd Gwener 26 Mehefin 2020
HMS-4 / INSET-4
Dydd Llun 29 Mehefin 2020
HMS-5 / INSET-5
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
HMS-6 / INSET-6
Ysgol Gynradd Gymraeg Abercynon
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
HMS / INSET
Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
Cynhelir diwrnod HMS i`r staff heddiw felly nid oes ysgol i ddisgyblion heddiw. An INSET day for staff therefore school is closed for pupils today.
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
HMS - dim ysgol i'r plant INSET - no school for pupils
Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James
Dydd Llun 01 Mehefin 2020
HMS - dim ysgol i'r plant INSET - no school for pupils
Ysgol Gynradd Gymraeg Llwyncelyn
Dydd Llun 22 Mehefin 2020
HMS
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
HMS
Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton
Dydd Llun 15 Mehefin 2020
Hyfforddiant Staff - dim ysgol i ddisgyblion Staff Training - no school for pupils
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Cyfarfodydd hwyrnos yn ystod y flwyddyn Taken as twilight sessions during the year
Ysgol Gynradd Gymunedol Gymraeg Llantrisant
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Diwrnod HMS / INSET Day
Ysgol Hen Felin
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY - CLOSED TO PUPILS AND STAFF
Ysgol Llanhari
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020
No pupils, staff only.
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
No pupils, staff only.
Ysgol Nantgwyn
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET Day - No school for pupils
Ysgol Ty Coch
Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020
INSET DAY - CLOSED TO PUPILS AND STAFF

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.