Bob blwyddyn, bydd i ysgolion nifer o ddiwrnodau HMS (Hyfforddiant Mewn Swydd). Mae’r diwrnodau hyn ar gyfer hyfforddiant i staff sy’n bwysig yng nghyd-destun datblygu dulliau addysgu.

Penderfyniad y penaethiaid a chyrff llywodraethu ysgolion yw pennu dyddiadau ar gyfer eu cynnal. Felly, y peth gorau fyddai cysylltu â’r  ysgol dan sylw.

Mae manylion diwrnodau HMS ysgolion i’w gweld isod

Caiff gwybodaeth am ddiwrnodau HMS ei chyflwyno fis ymlaen llaw. Da o beth yw cysylltu ag ysgol eich plentyn i gadarnhau’r dyddiadau HMS.
Llwyncrwn Primary School
Dydd Llun 16 2018
INSET DAY
Dydd Gwener 6 2018
INSET DAY
Penygraig Junior School
Dydd Iau 19 2018
Inset Day - School closed to all children
Dydd Gwener 20 2018
Inset Day - School closed to all children
Dydd Llun 23 2018
This closure day is to plan for transition of staff and pupils to Ysgol Nantgwgn
Dydd Mawrth 24 2018
This closure day is to plan for transition of staff and pupils to Ysgol Nantgwgn
Ton Pentre Junior School
Dydd Gwener 23 2018
Teacher Training Day - only staff to attend.
Dydd Llun 23 2018
Teacher Training day - only staff to attend.
Dydd Mawrth 24 2018
Teacher Training day - only staff to attend.
Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
Dydd Llun 21 2018
Statutory teacher training day
Dydd Llun 23 2018
Statutory teacher training day
Dydd Mawrth 24 2018
Statutory teacher training day

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.