Skip to main content

Gweithgareddau am ddim yn ystod gwyliau'r ysgol

Anghofiwch am ddiflastod gwyliau'r ysgol gyda mynediad hamdden am ddim yn unrhyw un o'n canolfannau hamdden yn ystod gwyliau'r ysgol.

Fel rhan o fenter nofio am ddim Llywodraeth Cynulliad Cymru mae modd i bobl ifainc hyd at 16 oed - yn ogystal â'u rhieni neu gynhalwyr - fwynhau mynediad hamdden diderfyn am ddim gan gynnwys nofio a chwaraeon dan do (yn amodol ar argaeledd).

Cofiwch, os ydych chi'n hoff o'r gweithgareddau wedi'u cynnal yn ystod gwyliau'r ysgol, rydyn ni'n cynnig prisiau aelodaeth Hamdden am Oes gostyngol i blant. Mae hyn yn cynnig mynediad diderfyn i'r gampfa, pwll nofio, dosbarthiadau a chwaraeon dan do ym mhob un o ganolfannau hamdden Cyngor Rhondda Cynon Taf!

Gweld gweithgareddau eraill sy'n digwydd yn ystod gwyliau'r ysgol gyda chwaraeon RhCT

Mae amserlenni yn amrywio yn ôl gwyliau'r ysgol, felly cysylltwch â ni neu 'hoffi' ni ar Facebook i gael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy'n cael ei gynnal yn ystod gwyliau'r ysgol nesaf.

Pryd mae gwyliau'r ysgol nesaf?

Football-Party-2-600x500

 

Bronwydd-Pool---Maia---Joe---Sian---Swimming---Children-17

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch neu ffonio eich canolfan hamdden leol