Skip to main content

Dyddiadau Tymor Ysgol

Mae'r tablau isod yn dangos tymhorau a gwyliau ysgolion ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2023/24 a 2024/25.

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2023/2024

TymorO:Tan:

Yr Hydref 2023

Dydd Llun 4 Medi 2023

Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Hanner Tymor

Dydd Llun 30 Hydref 2023

Dydd Gwener 3 Tachwedd 2023

Yr Hydref 2023

Dydd Llun 6 Tachwedd 2023

Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Gwyliau'r Nadolig

Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener 5 lonawr 2024

Y Gwanwyn 2024

Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Dydd Gwener 9 Chwefror 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 12 Chwefror 2024

Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Y Gwanwyn 2024

Dydd Llun 19 Chwefror 2024

Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 25 Mawrth 2024

Dydd Gwener 5 Ebrill 2024

Yr Haf 2024

Dydd Llun 8 Ebrill 2024

Dydd Gwener 24 Mai 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun 27 Mai 2024

Dydd Gwener 31 Mai 2024

Yr Haf 2024

Dydd Llun 3 Mehefin 2024

Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024

Bydd dydd Llun 4 Medi 2023 a *Dydd Llun 22 Gorffennaf 2024 yn ddiwrnodau HMS dynodedig ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS sy'n weddill i'w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol unigol ar ôl ymgynghori'n briodol â'r staff. *Bwriedir i'r Diwrnod HMS hwn naill ai gael ei gynnal ddydd Llun 22 Gorffennaf 2024 neu ar adeg arall, er enghraifft, ar ffurf sesiynau gyda'r nos.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2024 ar gyfer Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:

 • Dydd Llun Nadolig - 25 Rhagfyr 2023
 • Dydd Gwener y Pasg y Groglith - 29 Mawrth 2024
 • Dydd Llun y Pasg - 1 Ebrill 2024
 • Mis Mai Gwyliau Banc         
  - Dydd Llun 6 Mai 2024
  - Dydd Llun 27 Mai 2024

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2024/2025

TymorDechrauGorffen

Tymor yr Hydref 2024

Dydd Llun, Medi 2 2024

Dydd Gwener, Hydref 25 2024

Hanner Tymor

Dydd Llun, Hydref 28 2024

Dydd Gwener, Tachwedd 1 2024

Tymor yr Hydref 2024

Dydd Llun, Tachwedd 4 2024

Dydd Gwener, Rhagfyr 20 2024

Nadolig 2024

Dydd Llun, Rhagfyr 23 2024

Dydd Gwener, Ionawr 3 2025

Tymor y Gwanwyn 2025

Dydd Llun , Ionawr 6 2025

Dydd Gwener, Chwefror 21 2025

Hanner Tymor

Dydd Llun , Chwefror 24 2025

Dydd Gwener, Chwefror 28 2025

Tymor y Gwanwyn 2025

Dydd Llun , Mawrth 3 2025

Dydd Gwener, Ebrill 11 2025

Pasg 2025

Dydd Llun, Ebrill 14 2025

Dydd Gwener, Ebrill 25 2025

Tymor yr Haf 2025

Dydd Llun, Ebrill 28 2025

Dydd Gwener, Mai 23 2025

Hanner Tymor

Dydd Llun, Mai 26 2025

Dydd Gwener, Mai 30 2025

Tymor yr Haf 2025

Dydd Llun, June 2 2025

Dydd Llun, July 21 2025

Bydd Llun 2 Medi 2024 a *Dydd Llun 21 Gorffennaf 2025 yn cael ei ddynodi'n ddyddiau HMS ar gyfer pob Ysgol a Gynhelir gan yr AALl. Bydd y pedwar diwrnod HMS arall i'w cymryd yn ôl disgresiwn pob ysgol unigol yn dilyn ymgynghoriad priodol gyda staff.  *Y bwriad yw y bydd y Diwrnod HMS hwn naill ai'n cael ei gymryd ar Ddydd Llun 21 Gorffennaf 2025 neu ar adeg amgen er enghraifft ar ffurf sesiynau cyfnos.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 5 Mai 2025 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan mis Mai.

Dyddiadau arwyddocaol:              

 • Nadolig Mercher 25 Rhagfyr 2024
 • Y Pasg - Dydd Gwener y Groglith 18 Ebrill 2025
 • Llun Pasg 21 Ebrill 2025
 • Gwyliau Banc Mis Mai
  - Dydd Llun 5 Mai 2025
  - Llun 26 Mai 2025