Mae'r tablau isod yn dangos tymhorau a gwyliau ysgolion ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2019/20 a 2020/21.

Dyddiadau Gwyliau ysgol 2019/20

TymorDechrauGorffen

Tymor yr Hydref 2019

Dydd Llun  2 Medi  2019

Dydd Gwener  25 Hydref  2019

Hanner Tymor

Dydd Llun  28 Hydref  2019 

Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Tymor yr Hydref 2019

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Gwyliau'r Nadolig

Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019

Dydd Gwener 3 Ionawr 2020

Tymor y Gwanwyn 2020

Dydd Llun 6 Ionawr 2020

Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Hanner Tymor

Dydd Llun 17 Chwefror 2020

Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Tymor y Gwanwyn 2020

Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Dydd Gwener 22 Mai 2020

Hanner Tymor

Dydd Llun 25 Mai 2020

Dydd Gwener 29 Mai 2020

Tymor yr Haf 2020

Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Dydd Llun* 20 Gorffennaf 2020

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Gwener 8 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig:

 • Dydd Nadolig - Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019
 • Y Pasg
  - Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020
  - Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020
 • Gwyliau'r Banc Mis Mai
  - Gwener 8 Mai 2020
  - Dydd Llun 25 Mai 2020

Dyddiadau Tymhorau A Gwyliau'r Ysgol 2020/2021

TymorDechrauHanner tymorGorffen

 

 

DechrauGorffen

 

 

Tymor yr Hydref

2020

 

Dydd Mawrth

1 Medi

2020

 

 

Dydd Llun

26 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

30 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

18 Rhagfyr

2020

 

Tymor y Gwanwyn

2021

 

 

Dydd Mawrth

4 Ionawr

2021

 

Dydd Llun

15 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

19 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

26 Mawrth

2021

 

Tymor yr Haf

2021

 

 

Dydd Llun

12 Ebrill

2021

 

 

Dydd Llun

31 Mai

2021

 

Dydd Gwener

4 Mehefin

2021

 

Dydd Mawrth

20 Gorffennaf

2021

*Bydd dydd Mawrth 1 Medi 2020 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod hyfforddiant mewn swydd arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 3 Mai 2021 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig: 

 • Dydd Nadolig - Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020
 • Y Pasg          
  - Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021
  - Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021
 • Gwyliau Banc Mai   
  - Dydd Llun 3 Mai 2021
  - Dydd Llun 31 Mai 2021

Dyddiadau Gwyliau'r Ysgol 2021/2022

TermDechrauHanner tymorGorffen

 

 

DechrauGorffen

 

Tymor yr hydref 2021

*Dydd Iau 2 Medi 2021

 

Dydd Llun 25 Hydref 2021

Dydd Gwener

29 Hydref

2021

Dydd Gwener

17 Rhagfyr

2021

Tymor y gwanwyn

2022

 

Dydd Llun 4 Ionawr

2022

Dydd Llun 21 Chwefror

2022

Dydd Gwener

25 Chwefror

2022

Dydd Gwener

8 Ebrill

2022

Tymor yr haf

2022

 

Dydd Llun 24 Ebrill

2022

 

Dydd Llun 30 Mai

2022

Dydd Gwener

3 Mehefin

2022

Dydd Gwener

22 Gorffennaf

2022

*Bydd dydd Iau 2 Medi 2021 yn ddiwrnod HMS ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod HMS arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 2 Mai 2022 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig: 

 • Dydd Nadolig - Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr 2021
 • Y Pasg
  - Dydd Gwener y Groglith 15 Ebrill 2022
  - Dydd Llun y Pasg - 18 Ebrill 2021
 • Gwyliau Banc Mai              
  - Dydd Llun 2 Mai 2022
  - Dydd Llun 30 Mai 2022

Mae diwrnod HMS ychwanegol yn cael ei gynnal bob blwyddyn ar gyfer y blynyddoedd academaidd nesaf, hyd at 2022. Bydd y diwrnod yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf.  Bydd y diwrnodau HMS yma at ddiben Dysgu Proffesiynol i gefnogi cyflwyno a darparu'r cwricwlwm newydd.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.