Mae'r tablau isod yn dangos tymhorau a gwyliau ysgolion ar gyfer y blynyddoedd academaidd 2017/18 a 2018/19.

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau'r Ysgol 2018/2019

TymorO:Tan:

Yr Hydref 2018

Dydd Llun 3 Medi 2018 Dydd Gwener 26 Hydref 2018
Hanner Tymor

Dydd Llun 29 Hydref 2018

Dydd Gwener 2 Tachwedd 2018
Yr Hydref 2018 Dydd Llun 5 Tachwedd 2018 Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
Gwyliau'r Nadolig Dydd Llun 24 Rhagfyr 2018 Dydd Gwener 4 lonawr 2019
Y Gwanwyn 2019 Dydd Llun 7 Ionawr 2019 Dydd Gwener 22 Chwefror 2019
Hanner Tymor Dydd Llun 25 Chwefror 2019 Dydd Gwener 1 Mawrth 2019
Y Gwanwyn 2019 Dydd Llun 4 Mawrth 2019 Dydd Gwener 12 Ebrill 2019
Gwyliau'r Pasg Dydd Llun Ebrill 15 2019 Dydd Gwener 26 Ebrill 2019
Yr Haf 2019 Dydd Llun 29 Ebrill 2019 Dydd Gwener 24 Mai 2019
Hanner Tymor Dydd Llun 27 Mai 2019 Dydd Gwener 31 Mai 2019
Yr Haf 2019 Dydd Llun 3 Mehefin 2019 Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 6 Mai 2019 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig:    

 • Dydd Nadolig- Dydd Mawrth 25 Rhagfyr 2018
 • Dydd Gwener y Groglith - 19 Ebrill 2019
 • Dydd Llun y Pasg -  22 Ebrill 2019
 • Gwyliau Banc Mai  - Dydd Llun 6 Mai 2019 & Dydd Llun 27 Mai 2019

Dyddiadau Gwyliau ysgol 2019/20

TymorDechrauGorffen

Tymor yr Hydref 2019

Dydd Llun  2 Medi  2019

Dydd Gwener  25 Hydref  2019

Hanner Tymor

Dydd Llun  28 Hydref  2019 

Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Tymor yr Hydref 2019

Dydd Llun 4 Tachwedd 2019

Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Gwyliau'r Nadolig

Dydd Llun 23 Rhagfyr 2019

Dydd Gwener 3 Ionawr 2020

Tymor y Gwanwyn 2020

Dydd Llun 6 Ionawr 2020

Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Hanner Tymor

Dydd Llun 17 Chwefror 2020

Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Tymor y Gwanwyn 2020

Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Gwyliau'r Pasg

Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Dydd Gwener 22 Mai 2020

Hanner Tymor

Dydd Llun 25 Mai 2020

Dydd Gwener 29 Mai 2020

Tymor yr Haf 2020

Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Dydd Llun* 20 Gorffennaf 2020

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Gwener 8 Mai 2020 ar gyfer Gŵyl y Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig:

  • Dydd Nadolig - Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019
  • Y Pasg
   - Dydd Gwener y Groglith 10 Ebrill 2020
   - Dydd Llun y Pasg 13 Ebrill 2020
  • Gwyliau'r Banc Mis Mai
   - Gwener 8 Mai 2020 
   - Dydd Llun 25 Mai 2020

Dyddiadau Tymhorau A Gwyliau'r Ysgol 2020/2021

TymorDechrauHanner tymorGorffenNifer y 

 

 

DechrauGorffen

 

Diwrnodau Ysgol

 

Tymor yr Hydref

2020

 

Dydd Mawrth

1 Medi

2020

 

 

Dydd Llun

26 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

30 Hydref

2020

 

Dydd Gwener

18 Rhagfyr

2020

 

 

74

 

 

 

 

Tymor y Gwanwyn

2021

 

 

Dydd Mawrth

4 Ionawr

2021

 

Dydd Llun

15 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

19 Chwefror

2021

 

Dydd Gwener

26 Mawrth

2021

 

 

55

 

 

 

 

Tymor yr Haf

2021

 

 

Dydd Llun

12 Ebrill

2021

 

 

Dydd Llun

31 Mai

2021

 

Dydd Gwener

4 Mehefin

2021

 

Dydd Mawrth

20 Gorffennaf

2021

 

 

66

 

 

 

 

 

 

 

CYFANSWM195

*Bydd dydd Mawrth 1 Medi 2020 yn ddiwrnod hyfforddiant mewn swydd ar gyfer pob ysgol sy'n cael ei chynnal gan yr Awdurdod Addysg Lleol. Yr ysgolion unigol fydd yn penderfynu ar ddyddiadau'r pedwar diwrnod hyfforddiant mewn swydd arall, yn dilyn ymgynghoriad priodol â staff.

Bydd pob ysgol ar gau ddydd Llun 3 Mai 2021 oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai.

Dyddiadau pwysig: 

 • Dydd Nadolig - Dydd Gwener 25 Rhagfyr 2020
 • Y Pasg          
  - Dydd Gwener y Groglith 2 Ebrill 2021
  - Dydd Llun y Pasg 5 Ebrill 2021
 • Gwyliau Banc Mai   
  - Dydd Llun 3 Mai 2021
  - Dydd Llun 31 Mai 2021

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.