Skip to main content

Clybiau a Sefydliadau Allanol

Mae Canolfan Hamdden Llantrisant yn falch o groesawu ystod o glybiau a grwpiau allanol sy'n defnyddio'r ganolfan a'i chyfleusterau i ymarfer eu campau chwaraeon a gweithgareddau arbenigol neu gynnal dosbarthiadau penodol fel dawnsio a chrefft ymladd.

Gan eu bod nhw'n cael eu trefnu'n allanol, nid yw'r ganolfan yn gyfrifol am gadw lle ar gyfer y grwpiau a dosbarthiadau hyn, neu am daliadau. 

Dydy'r dosbarthiadau neu weithgareddau wedi'u cynnal gan grwpiau allanol ddim yn rhan o'r cynllun Aelodaeth Hamdden am Oes.

Cysylltwch â'r trefnwyr i gael y manylion diweddaraf ac i wirio argaeledd. Bydd y grwpiau yn rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau ynglŷn â phryd bydd sesiynau yn cael eu canslo.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau – gan gynnwys golff, cerdded, beicio, gymnasteg ac eraill – beth am gysylltu â charfan Chwaraeon RhCT?

Mae'r garfan wrth law i gynnig gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, ac mae'r wefan yn cynnwys cyfeirlyfr gwych sy'n caniatáu i chi ddod o hyd i weithgareddau a chlybiau lleol.

Mae Chwaraeon RhCT hefyd wrth law i helpu clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ystyried cychwyn neu estyn cyfleoedd chwaraeon trwy fanteisio ar ffrydiau ariannu, gwybodaeth a rhagor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth Chwaraeon RhCT!

 

 DYDD LLun AMSER
Young at heart clubs 14:00 - 16:00
Llantrisant Netball Club  16:00 - 21:30
Kumon 16:00 - 18:00
Jujitsu 18:00 - 20:00
Sub Aqua Club 19:30 - 20:30
DYDD MAWRTH 
Pickleball  10:00 - 12:00
Young at heart clubs 14:00 - 16:00
Llantrisant Netball Club  16:00 - 18:00
RJD Archers

18:00 - 20:00

Kyokushin Karate

18:30 - 19:30

WCKA Kickboxing 17:00 - 20:30
DYdd mercher 
WCKA Kickboxing 16:45 - 18:15
Kumon 17:00 - 19:00
Pickleball  19:00 - 21:00
Dydd iau 
Pickleball 

10:00 - 12:00

Young at Heart clubs

14:00 - 16:00

Rugby Tots

15:30 - 18:00

RCT Performance Swim Squad 16:00 - 19:30
TJs Roller Skating disco 17:00 - 18:00
Dydd gwener 
RCT Performance Swim Squad 16:00 - 20:30
Jujitsu 18:00 - 19:30
RJD Archers 18:00 - 20:00
dydd sadwrn 
Kumon 10:00  - 12:00
dydd sul 
RCT Performance Swim Squad 07:15 - 09:00

Mae Clwb Sboncen Llantrisant yn cwrdd yn y ganolfan hefyd, ond mae dyddiadau a sesiynau yn amrywio o wythnos i wythnos.