Skip to main content

Clybiau a Sefydliadau Allanol

Mae Canolfan Hamdden Llantrisant yn falch o groesawu ystod o glybiau a grwpiau allanol sy'n defnyddio'r ganolfan a'i chyfleusterau i ymarfer eu campau chwaraeon a gweithgareddau arbenigol neu gynnal dosbarthiadau penodol fel dawnsio a chrefft ymladd.

Gan eu bod nhw'n cael eu trefnu'n allanol, nid yw'r ganolfan yn gyfrifol am gadw lle ar gyfer y grwpiau a dosbarthiadau hyn, neu am daliadau. 

Dydy'r dosbarthiadau neu weithgareddau wedi'u cynnal gan grwpiau allanol ddim yn rhan o'r cynllun Aelodaeth Hamdden am Oes.

Cysylltwch â'r trefnwyr i gael y manylion diweddaraf ac i wirio argaeledd. Bydd y grwpiau yn rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau ynglŷn â phryd bydd sesiynau yn cael eu canslo.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau – gan gynnwys golff, cerdded, beicio, gymnasteg ac eraill – beth am gysylltu â charfan Chwaraeon RhCT?

Mae'r garfan wrth law i gynnig gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, ac mae'r wefan yn cynnwys cyfeirlyfr gwych sy'n caniatáu i chi ddod o hyd i weithgareddau a chlybiau lleol.

Mae Chwaraeon RhCT hefyd wrth law i helpu clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ystyried cychwyn neu estyn cyfleoedd chwaraeon trwy fanteisio ar ffrydiau ariannu, gwybodaeth a rhagor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth Chwaraeon RhCT!

External classes at Llantrisant
DYDD LLUNAmser
Pickle Ball 11:30 - 13:30
Clybiau Ifainc eu Hysbryd 14:00 - 16:00
Clwb Pêl-rwyd Llantrisant 16:00 - 22:00
Kumon 16:00 - 18:00
JPJ Dance 16:30 - 18:00
Jujitsu 18:00 - 20:00
Clwb Campau Tanddwr 19:30 - 20:30
DYDD MAWRTH 
Clybiau Ifainc eu Hysbryds 14:00 - 16:00
Clwb Pêl-rwyd Llantrisant 16:00 - 18:00
Saethyddiaeth RJD

18:30 - 20:30

Carate 'Kyokushinkai'

18:30 - 19:30

Cic-focsio WCKA from 17:00
DYDD MERCHER 
Pickle Ball 11:00 - 13:00
RSD Dance 17:00 - 19:00
Kumon 17:00 - 19:00
Kombat Jujitsu 18:30 - 20:30
DYDD IAU 
Slimming World 09:30 - 13:00
Clwb Ifainc eu Hysbryd

14:00 - 16:00

Tots Rygbi

16:00 - 18:00

Carfan Nofio Perfformiad RhCT 16:00 - 20:00
Disgo rhôl-sglefrio TJ 17:00 - 18:00
DYDD GWENER 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 16:00 - 21:00
Pêl-fasged i Blant Iau 16:00 - 17:00
Jujitsu 18:00 - 19:30
Saethyddiaeth RJD 18:30 - 20:30
DYDD SADWRN 
RSD Dance 09:00 - 13:00
JPJ Dance 09:15 - 13:00
Kumon 09:30 - 11:30
Hoci Sgelfrolio 'Llantwit Lions' 14:00 - 16:00
DYDD SUL 
Carfan Nofio Perfformiad RhCT 07:15 - 10:15
Hyfforddiant pêl-droed i blant 'Cadw'n Heini am Hwyl' (3-5 oed) 09:15 - 10:00
Hyfforddiant pêl-droed i blant 'Cadw'n Heini am Hwyl' (6-9 oed) 10:00 - 11:00
Pickle Ball 18:30 - 20:00

Mae Clwb Sboncen Llantrisant yn cwrdd yn y ganolfan hefyd, ond mae dyddiadau a sesiynau yn amrywio o wythnos i wythnos.