Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yn gyfleuster poblogaidd i bobl o bob oedran, ac mae'n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd hwyl a chyfeillgar wedi'u harwain gan hyfforddwyr arbenigol sy'n gweithio i sicrhau bod pawb yn gwneud yn fawr o'u hamser yn y ganolfan.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen dosbarthiadau a gweithgareddau canolfan chwaraeon Rhondda

Classes Timetable
Dydd LlunAMSER
 Synrgy 06:30 - 07:00
Sadrwydd y Cyhyrau Craidd 09:30 - 10:00
Erobeg Dŵr 10:00 -  11:00
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 12:00 - 13:00
Gymnasteg (Oed 5+) 16:00 - 18:00
BodyAttack (Les Mills) 18:00 - 18:45
Ymarferion Cylch 18:00 - 19:00
Troelli 18:00 - 19:00
Pwysau Kettlebell 19:00 - 19:30
Zumba 19:00 - 20:00
BodyPump (Les Mills) 19:30 - 20:30
Dydd Mawrth 
Troelli

06:15 - 07:00

Bocsfeistr

06:30 - 07:00

Ioga 10:00 - 12:00
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 11:45 - 12:45
Gymnasteg (Oed 5+) 16:00 - 18:00
Troelli 18:00 - 19:00
Pwysau Kettlebell 18:00 - 19:00
BodyAttack (Les Mills) 18:00 - 19:00
Zumba 18:00 - 19:00
Ymarferion Cylch 19:00 - 20:00
BodyBalance 19:00 - 20:00
Ioga 19:30 - 21:30
Dydd Mercher 
BodyPump (Les Mills)

06:15 - 07:00

Bocsfeistr

09:30 - 10:00

Erobeg Dŵr 11:30 - 12:30
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 12:00 - 13:00
Gwersi Nofio i Fabanod a Phlantos Bach 15:00 - 16:00
Gwersi Nofio i Blant 16:00 - 18:30
Gymnasteg (Oed 5+) 16:00 - 18:00
Coesau, Penolau a Boliau 18:00 - 19:00
BodyPump (Les Mills) 18:00 - 19:00
Ffitrwydd Dawns 19:00 - 19:45
BodyAttack (Les Mills) 19:15 - 20:15
Dydd Iau 
Troelli

06:15 - 07:00

Synrgy Hyfforddiant Ysbeidiol Dwysedd Uchel 06:30 - 07:00
Ioga 10:00 - 11:30
Ffitrwydd Dawns 10:30 - 11:30
Ymarferion Cylch Dwysedd Isel 11:45 - 12:45
Troelli 18:00 - 18:45
Clubbercise 18:00 - 19:00
Ymarferion Cylch 19:00 - 20:00
Dydd Gwener 
BodyAttack (Les Mills) 09:30 - 10:00
Sadrwydd y Cyhyrau Craidd 10:00 - 10:30
BodyBalance (Les Mills) 10:30 - 11:30
Erobeg Dŵr 11:30 -12:30
Pêl-droed i Blant (5 oed a hyn) 17:00 - 18:00
BodyBalance (Les Mills) 17:30 - 18:15
BodyPump Express (Les Mills) 18:30 - 19:00
Zumba 19:00 - 20:00
Dydd Sadwrn 
Troelli 07:15 - 08:00
BodyPump (Les Mills) 08:15 - 09:15
Gwersi Nofio i Blant 08:30 - 11:30
BodyBalance (Les Mills) 09:30 - 10:30
Dydd Sul 
Pwysau Kettlebell 09:00 - 10:00
Troelli 10:00 - 11:00
Acub Bywydau i Ddechreuwyr 16:00 - 18:00

NODWCH: Rydyn ni wedi gwneud ein gorau glas i sicrhau bod yr amserlen yn gywir ac yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf. Serch hynny, o bryd i'w gilydd, mae ein rhaglen yn newid. Cofiwch hoffi a dilyn ein tudalen Facebook am yr wybodaeth ddiweddaraf. Fel arall, cysylltwch â'r ganolfan am fanylion.

Yn ystod Gwyliau Banc a'r Nadolig, efallai na fydd rhai o'r dosbarthiadau / sesiynau ar gael.