Skip to main content

Dosbarthiadau a Gweithgareddau

Mae Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda yn gyfleuster poblogaidd i bobl o bob oedran, ac mae'n cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd hwyl a chyfeillgar wedi'u harwain gan hyfforddwyr arbenigol sy'n gweithio i sicrhau bod pawb yn gwneud yn fawr o'u hamser yn y ganolfan.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.00
Gostyngiadau - £3.60

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.