Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf sy'n gartref i ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £6.30
Gostyngiadau - £3.80

Sesiwn sefydlu: Am ddim

rhondda gym

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Diwrnod amser

Dydd Llun

6.15am - 9.30pm
Dydd Mawrth 6.15am - 9.30pm
Dydd Mercher 6.15am - 9.30pm
Dydd Iau 6.15am - 9.30pm
Dydd Gwener 6.15am - 9.30pm
Dydd Sul 7.30am - 4pm
Dydd Sadwrn 8am - 4pm