Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf sy'n gartref i ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

Amserlen campfa canolfan chwaraeon Rhondda

Abercynon Sports Centre Timetable

DYDDAMSER

Llun

06:15 - 22:00

Mawrth

06:15 - 22:00

Mercher

06:15 - 22:00

Iau

06:15 - 22:00

Gwener

06:15 - 22:00

Sadwrn

07:15 - 18:00

Sul

07:15 - 18:00

CYFLEUSTERAU'R GAMPFA

CYFLEUSTERAU'R GAMPFA

8 x Peiriant trawsymarfer

12 x Melin draed

4 x Peiriant rhwyfo 'Row GX'

4 x Peiriant Camu 'Powermill'

5 x Beic Unionsyth

4 x Wattbike

2 x Peiriant 'Flex Strider'

1 x 'Power Plate'

3 x Peiriant Octane (eistedd)

3 x Peiriant Octane (ochr)

3 x Peiriant Octane (unionsyth)

10 x Cit Bandiau Ymwrthiant 'Circuit Life Fitness'

14 x Cit Ymwrthiant 'Life Fitness'

Synrgy 360 gydag atodion llawn

2 x Pwli addasadwy deuol

2 x Mainc ar lethr

4 x Mainc addasadwy

1 x Rhesel 'Full Power'

1 x Offer 'half rack'

1 x Peiriant gwrthsefyll ar gyfer y coesau (unionsyth)

Dymbels 2-40 cilogram

Barbwysau sefydlog 10-45 cilogram

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.