Skip to main content

Clybiau a Sefydliadau Allanol

Mae Canolfan Hamdden Sobell yn falch o groesawu ystod o glybiau a grwpiau allanol sy'n defnyddio'r ganolfan a'i chyfleusterau i ymarfer eu campau chwaraeon a gweithgareddau arbenigol neu gynnal dosbarthiadau penodol fel dawnsio a chrefft ymladd.

Gan eu bod nhw'n cael eu trefnu'n allanol, nid yw'r ganolfan yn gyfrifol am gadw lle ar gyfer y grwpiau a dosbarthiadau hyn, neu am daliadau. 

Dydy'r dosbarthiadau neu weithgareddau wedi'u cynnal gan grwpiau allanol ddim yn rhan o'r cynllun Aelodaeth Hamdden am Oes.

Cysylltwch â'r trefnwyr i gael y manylion diweddaraf ac i wirio argaeledd. Bydd y grwpiau yn rhoi’r newyddion diweddaraf i aelodau ynglŷn â phryd bydd sesiynau yn cael eu canslo.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn ystyried cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgareddau – gan gynnwys golff, cerdded, beicio, gymnasteg ac eraill – beth am gysylltu â charfan Chwaraeon RhCT?

Mae'r garfan wrth law i gynnig gwybodaeth a chyngor am gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden, ac mae'r wefan yn cynnwys cyfeirlyfr gwych sy'n caniatáu i chi ddod o hyd i weithgareddau a chlybiau lleol.

Mae Chwaraeon RhCT hefyd wrth law i helpu clybiau, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sy'n ystyried cychwyn neu estyn cyfleoedd chwaraeon trwy fanteisio ar ffrydiau ariannu, gwybodaeth a rhagor.

Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwybodaeth Chwaraeon RhCT!

Sobell Leisure Centre external classes
DYDD LLUNAMSEROEDD
Clwb Gymnasteg a Dawnsio Phoenix 16:00 - 19:30
Clwb pêl-rwyd iau 17:00 - 19:00
Cicfocsio Coreaidd i Blant 5 oed neu'n hŷn 18:00 - 19:00
Cicfocsio Coreaidd i Oedolion 19:00 - 21:00
Clwb Nofio Nexus 18:00 - 20:00
Clwb crefft ymladd Krav Maga 18:30 - 19:30
Clwb Pêl-rwyd Abercynon 19:00 - 21:00
DYDD MAWRTH 
Clwb Gymnasteg a Dawnsio Phoenix 16:00 - 18:00
Ballet (3 oed neu'n hŷn) 16:30 - 19:30

Carate Shotokan (5 oed neu'n hŷn)

19:00 - 21:00
DYDD MERCHER 
Clwb Gymnasteg a Dawnsio Phoenix 16:00 - 18:00
Welsh Contact Karate Association (WCKA) Little Dragons (Age 4 - 7) 17:00 - 18:00
"Little Dragons" WCKA (4-7 oed)WCKA 18:00 - 20:00
DYDD IAU 

Clwb Gymnasteg Weston

16:00 - 17:30

WWCKA (6-14 oed)

18:00 - 19:00

WCKA (14 oed neu'n hŷn)

19:00 - 21:00

Clwb Canŵ a Chaiac (iau)

19:00 - 20:00

Carate Shotokan (5 oed neu'n hŷn)

19:00 - 21:00

Clwb Campau Tanddwr

19:00 - 20:00

Clwb Polo Dŵr Cwm Draig

20:00 - 21:30 
DYDD GWENER 
Clwb Gymnasteg Weston 16:00 - 20:00
Dosbarth Rhedeg am ddim (7 oed neu'n hŷn) 17:00 - 18:00
"Little Dragons" WCKA (4-7 oed) WCKA i Oedolion 17:00 - 18:30
Clwb cic-focsio Coreaidd (iau, 5 oed neu'n hŷn) 18:30 - 20:00 
WCKA i Oedolion 17:00 - 18:00
Clwb cic-focsio Coreaidd (Oedolion) 18:00 - 20:00
Clwb Nofio Nexus 19:00 - 21:00
DYDD SADWRN 
Rugby Tots (2 oed neu'n hŷn) 09:00 - 13:00
Bale (3 oed neu'n hŷn) 10:00 - 16:00
Beiciau Cydbwyso 14:00 - 16:00
Dydd Sul 
Kung FU 18:00 - 20:00