Skip to main content

Campfa

Rydyn ni'n cynnig Ystafell Ffitrwydd fodern sydd ag ystod eang o offer cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd. Manteisiwch ar gyngor ein staff proffesiynol sydd wrth law i'ch helpu chi i wneud yn fawr o'ch sesiwn cadw'n heini a chyflawni eich nodau personol.

Prisoedd

Aelodau Hamdden am Oes  AM DDIM
Talu wrth ddefnyddio - £5.85
Gostyngiadau - £3.50

Sesiwn sefydlu: Am ddim

Abercynon-Boxercise

Cewch chi fwynhau cynifer o'n dosbarthiadau ag yr hoffech chi, mor aml ag yr hoffech chi, gyda'ch Aelodaeth Hamdden am Oes. Mae'r aelodaeth hefyd yn rhoi mynediad i chi ar ein system cadw lle ar-lein, fel bod modd i chi gadw lle ar eich hoff ddosbarth saith niwrnod ymlaen llaw. Os ydych chi'n dewis i dalu wrth ddefnyddio, cewch chi gadw lle ar ddosbarth ar fore y dosbarth.

 

Amserlen Campfa Tonyrefail

DYDDAMSER
Llun 06:00 - 20:00 (06:00 - 08:30 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Mawrth 06:00 - 20:00 (06:00 - 08:30 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Mercher 06:00 - 20:00 (06:00 - 08:30 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Iau 06:00 - 20:00 (06:00 - 08:30 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Gwener 06:00 - 20:00 (06:00 - 08:30 & 12:00 - 16:00 Aelodau hamdden am oes yn unig)
Sadwrn 09:00 - 17:00
Sul 09:00 - 17:00
CYFLEUSTERAU'R GAMPFA
CYFLEUSTERAU'R GAMPFA
5 x Melin Draed Technogym Excite
1 x Offer Dringo Technogym Excite

2 x Offer Technogym Skillmill

2 x Peiriant trawsymarfer Technogym Vario

2 x Beic unionsyth Technogym Farmo

1 x Technogym Recline (beic gorwedd)

3 x Watt Bikes

2 x Peiriant rhwyfo Concept II
2 x Octane XR6000
1 x Octane Pro 4700
1 x Peiriant tynnu ar gyfer rhan uchaf y corff (Kinesis)
1 x Peiriant gwrthsefyll ar gyfer y frest (Kinesis)
1 x Peiriant Camu/Sgwatiau (Kinesis)
1 x Peiriant Ymwrthedd Uwchben (Kinesis)
1 x Peiriant ar gyfer y cyhyrau craidd (Kinesis)
1 x Peiriant ar gyfer rhan uchaf y corff (Kinesis)

Offer Omnia – dyma offer amlswyddogaethol sydd ag atodion amryfal e.e

cylchau, rhaffau brwydr a systemau tynnu

Rhesel Dymbels 1 yn amrywio o 1-10 cilogram
Rhesel Dymbels 2 yn amrywio o 12-40 cilogram
2 x Pwli Addasadwy Deuol (DAP) yn dod gydag atodion amrywiol
Peli Slam – 3 cilogram, 5 cilogram, 7 cilogram, 12 cilogram, 15 cilogram
Pwysau Kettlebells – 2.5 cilogram x 2, 5 cilogram x 1, 7.5 cilogram x 2, 16 cilogram x 1, 18 cilogram x 1, 20 cilogram x 1
1 x Peiriant ymwrthedd Technogym ar gyfer y coesau (gyda phlatiau)
Platiau pwysau yn amrywio o 2.5 i 20 cilogram
Bar Codi Pwysau Rhydd Olympaidd 20 cilogram / Bar Cyrlio EZ * 1 o'r ddau far
2 x Offer Reebok Steps
2 x Rholer ewyn

Mae'r offer Cardiofasgwlar Technogym yn cydweddu â'r ap MY WELLNESS am ddim i ddilyn eich cynnydd

Croeso i unrhyw un  sy'n 11 oed neu'n hŷn ddefnyddio'r gampfa. O ganlyniad i resymau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, rhaid ichi fod yn 16 oed neu'n hŷn i ddefnyddio'r pwysau rhydd. Does dim hawl gyda gwylwyr i fod yn y  gampfa.