Skip to main content

Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn

Mae canolfannau Hamdden am Oes ar agor ar Ŵyl Banc dydd Llun y Sulgwyn.

Lawrlwythwch yr ap i weld beth sydd ar gael! (Does dim angen i chi fod yn aelod).

Mae modd i aelodau ddefnyddio’r ap i gadw lle mewn dosbarth, sesiwn nofio/campfa hyd at saith diwrnod ymlaen llaw. Bydd modd i bobl sydd ddim yn aelodau ffonio’u canolfan leol (neu’r ganolfan maen nhw’n ei ffafrio) i gadw lle a thalu.

leisure
 Canolfan  Ar Agor
 Sobell   7.15am-2.30pm
 Bronwydd   7am-2pm
 Rhondda   7.30pm-2.30pm
 Rhondda Fach   7am-2pm
Llys Cadwyn  8am-2.30pm
 Tonyrefail   8am-3pm
 Abercynon   8am-2.30pm
Llantwit Fardre  8am-3pm
 Llantrisant  8am-3pm
 Hawthorn   7.30am-2.30pm