Skip to main content

Gwersi Nofio i Oedolion

Dydy hi byth yn rhy hwyr i ddysgu nofio! Rydyn ni'n credu y dylai pawb gael y cyfle i ddysgu nofio a dod y nofiwr gorau y gallwch chi ei fod. Bydd gwneud y penderfyniad i ddysgu nofio fel oedolyn yn helpu i ddatblygu hyder, gallu a sgiliau yn y dŵr.

Mae dysgu nofio yn sgìl bywyd, ac mae modd gwella ansawdd bywyd trwy weithgarwch corfforol a chyflawni nodau – boed hynny'n cwblhau triathlon, ymuno â chlwb nofwyr elît, manteisio ar Gynllun Nofio am ddim i bobl 60+ neu fwynhau bod yn y dŵr gyda'r teulu a ffrindiau.

Pris

Aelodau Hamdden am Oes – Am ddim
Cost ‘talu wrth ddefnyddio’ – £7.30
Gostyngiadau - £4.55

Adult-Swimming-600x350

AMSERLEN GWERSI NOFIO I OEDOLION

AMSERLEN GWERSI NOFIO I OEDOLION
dydd mawrth  
Canolfan Hamdden Llantrisant 19:30 - 20:00
Canolfan Hamdden Llantrisant 20:00 - 20:30
dydd iau 
Canolfan Hamdden Sobell 18:00 - 19:00
dydd sadwrn 
Canolfan Chwaraeon Abercynon Dechreuwyr 15:30 - 16:00
Canolfan Chwaraeon Abercynon Canolradd 16:00 - 16:30