Bowlio ym Mharc Coffa Ynysangharad

Mae gan Barc Coffa Ynysangharad 2 lawnt fowlio gyda 3 tîm cartref:

  • Tîm Bowlio Dynion Ynysangharad
  • Tîm Bowlio Merched Pontypridd
I gael gwybodaeth am ymuno â thîm, ffoniwch 01443 404699

Mae’r lawnt ar agor ar gyfer bowlio tan fis Medi

Os hoffech chi gadw lle, ffoniwch 01443 490490

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.