Skip to main content

Dosbarthiadau Ffitrwydd Awyr Agored ym Mharc Coffa Ynysangharad

Dosbarthiadau Ffitrwydd Awyr Agored ym Mharc Coffa Ynysangharad

Rhaglen ffitrwydd awyr agored heb ei hail sy’n llosgi bloneg, tynhau’r cyhyrau ac sy’n gyflym, effeithiol ac yn llawer o hwyl! Bydd hi’n cynyddu’ch cryfder a’ch ystwythder ac yn gwella’ch system gardiofasgwlaidd drwyddi draw.

Dim contractau...
Dim ffioedd ymaelodi..
Dim ffwdan!
Talwch £3 ar y diwrnod i gymryd rhan .. mae mor syml â hynny!

Croeso i bawb...

Mae’r dosbarth yn addas ar gyfer Dechreuwyr, Canolradd, Uwch a’r Elit.

Ewch i www.outdoorfitnessltd.com i gael rhagor o fanylion neu ein ffonio ni:

07859 898222 / 07793 052204

Fe welwn ni chi yn y parc!