Dosbarthiadau Ffitrwydd Awyr Agored ym Mharc Coffa Ynysangharad

Rhaglen ffitrwydd awyr agored heb ei hail sy’n llosgi bloneg, tynhau’r cyhyrau ac sy’n gyflym, effeithiol ac yn llawer o hwyl! Bydd hi’n cynyddu’ch cryfder a’ch ystwythder ac yn gwella’ch system gardiofasgwlaidd drwyddi draw.

Dim contractau...
Dim ffioedd ymaelodi..
Dim ffwdan!
Talwch £3 ar y diwrnod i gymryd rhan .. mae mor syml â hynny!

Croeso i bawb...

Mae’r dosbarth yn addas ar gyfer Dechreuwyr, Canolradd, Uwch a’r Elit.

Ewch i www.outdoorfitnessltd.com i gael rhagor o fanylion neu ein ffonio ni:

07859 898222 / 07793 052204

Fe welwn ni chi yn y parc! 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.