Mae nifer o weithgareddau chwaraeon sy’n cael eu cynnal yn ystod y flwyddyn ym Mharc Ynysangharad. Maen nhw’n amrywio o ddosbarthiadau ffitrwydd awyr agored i wersi tennis!

Gweld manylion am y chwaraeon a’r gweithgareddau sydd ar gael a sut mae cymryd rhan yn un o’r dosbarthiadau.

Dyma’r dosbarthiadau sydd ar gael ar hyn o bryd:

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.