Oherwydd y datblygiadau parhaus o ran y Coronafeirws yng Nghymru a Rhondda Cynon Taf, a'r angen i staff weithio mewn gwasanaethau sydd wedi’u blaenoriaethu, am y tro, fyddwn ni ddim yn cynnig y gwasanaeth Rhoi gwybod am broblem sbwriel.

Rydyn ni'n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Mae ein carfan gofal y strydoedd yn codi sbwriel ac yn glanhau ein holl strydoedd yn rheolaidd.

Os ydych yn canfod problem sbwriel, gallwch chi roi gwybod inni amdani.

Dirwyon Gollwng Sbwriel

Os byddwch chi'n cael eich gweld yn gollwng sbwriel, bydd y Cyngor yn rhoi hysbysiad cosb benodedig o £100 i chi dan Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.