Skip to main content

Chwaraeon antur

 

Chwaraeon antur yn Rhondda Cynon Taf

Parth y Gad

Mae Parth y Gad ('Combat Zone Live') yn llawn hwyl a gwerth am eich arian. Dyma'r maes y gad mwyaf realistig sydd ar gael y tu allan i'r lluoedd arfog.

Mountain View Ranch

Mae Mountain View Ranch yn cymryd pob un o holl elfennau gorau canolfan antur, a'u dodi yng nghanol rhai o'r golygfeydd harddaf sydd i'w gweld yn Ne Cymru.

Spot Climbing

Profiad bowldro gwych mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar.

Canolfan Gweithgareddau a Beicio Cwad Cwm Taf

Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau awyr agored a ffyrdd newydd a chyffrous o weld cefn gwlad Cymru – ar gyfer pob oed a gallu. Dewch o hyd i ni ym mhrydferthwch Cwm Taf, ddim yn bell o Gaerdydd.

Wales Activity Break

Mae'r ganolfan yn darparu gweithgareddau beicio cwad, saethu colomennod clai, saethyddiaeth, saethu â laser a cherdded ceunentydd. Rydyn ni hefyd yn trefnu diwrnodau allan a gweithgareddau.