Skip to main content
Visit Rhondda Cynon Taf, South Wales - Croeso

Llwybr hen reilffordd chwarel Penderyn

 
 
Hirwaun-icons-web-box

Mae'r llwybr yma'n dilyn hen Linell Chwarel Penderyn a oedd yn cludo mwynau o Foel Penderyn i Waith Haearn Hirwaun. 

Mae'r llwybr yn llonydd erbyn hyn, ond ar un adeg roedd e'n fwrlwm o weithgarwch gyda thunelli o galchfaen a chraig silica yn cael eu cludo trwy gefn gwlad Penderyn a Hirwaun. Defnyddiwch Lwybr Llafar Hirwaun (lleoliad 4 ar y map) hefyd i wrando ar straeon 'ysbryd' William Bryant, cyn-weithiwr Gwaith Haearn Hirwaun.

Mae'r daith 3.2km o hyd yn cychwyn o bentref Penderyn, sy'n gartref i Ddistyllfa Wisgi Penderyn (rhaid ymweld â'r lle yma!) ac mae'n dilyn hen linell y chwarel sy'n rhedeg ochr yn ochr ag Afon Cynon i Hirwaun cyn gorffen yn y Gwaith Haearn.

Nodwch fod y llwybr yn wastad, ond mae'n bosibl y bydd rhywfaint o dir anwastad, gyda graean mewn mannau.

Allwedd
Addasrwydd:
cerddwyr, pellter byr.
Graddfa: Hawdd.
Amodau'r tir: Llwybr gwastad, ond peth cerrig man
Hyd: 2 filltir / 3.2km (llwybr linol)
Hyd y daith: tua awr i gwblhau'r daith
Man dechrau: Pentref Penderyn - Chapel Rd.
Lawrlwytho: Llwybr Penderyn a Hirwaun