Mae diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl yn un o flaenoriaethau pennaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. 

Mae'r Polisi Diogelu Corfforaethol yma yn fframwaith ar gyfer pob Gwasanaeth yn y Cyngor. Mae'n amlinellu cyfrifoldebau o ran diogelu ac amddiffyn plant ac oedolion sydd mewn perygl, a dulliau o wirio bod dyletswyddau'r Cyngor yn cael eu cyflawni.

Mae'r polisi yma yn berthnasol i bob gweithiwr, cynghorydd a gwirfoddolwr yng Nghyngor Rhondda Cynon Taf a phob darparwr gwasanaeth y mae'r Cyngor yn ei gomisiynu. 

Mae diogelu yn fater i bawb, ni waeth p'un a ydyn nhw'n gweithio i'r Cyngor neu ar ei ran.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.