Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae rhai newidiadau dros dro i'r gwasanaethau Gwastraff Byd Masnach - Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i'r gwasanaeth

Prynwch fagiau ailgylchu a sbwriel byd masnach ar-lein

  • llwyth swmpus o fagiau ailgylchu byd masnach glas (25 bag) - £0.35 ynghyd â thâl dosbarthu £7.85 (nid oes modd ad-dalu hyn)
  • llwyth swmpus o fagiau sbwriel byd masnach brown (25 bag) - £2.05 ynghyd â thâl dosbarthu £7.85 (nid oes modd ad-dalu hyn)
  • bagiau ailgylchu bwyd byd masnach (25 bag) - £8.75 ynghyd â thâl dosbarthu £7.85 (nid oes modd ad-dalu hyn)

Gofyn i fagiau gael eu hanfon i'ch busnes

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.