Skip to main content

Angen rhagor o fagiau sbwriel ac ailgylchu byd masnach?

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae rhai newidiadau dros dro i'r gwasanaethau Gwastraff Byd Masnach - Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i'r gwasanaeth

* Cael gwared ar offer diogelwch personol (PPE) a gwastraff byd masnach sy o bosibl yn cynnwys y Coronafeirws

Dylech gael gwared ar unrhyw wastraff masnachol a allai gynnwys y feirws yn y modd canlynol:

  • Cofiwch roi hancesi, papur tŷ bach ac ati sydd wedi'u defnyddio i sychu'r trwyn neu ddal peswch yn eich BAG BROWN neu mewn bag sydd wedi'i ddodi yn eich bin gwastraff masnachol.
  • Rhowch unrhyw gyfarpar diogelu personol (PPE) a chadachau glanhau untro mewn bag(iau) brown, neu mewn bag sydd wedi'i ddodi yn eich bin gwastraff masnachol.
  • Wedyn, rhowch y bag hwnnw mewn bag brown arall, a'i glymu'n dynn. Cadwch e i ffwrdd o unrhyw wastraff arall. Arhoswch am 72 awr cyn i chi ei roi yn eich bin gwastraff masnachol/allan i'w gasglu.

PEIDIWCH â rhoi'r eitemau yma yn eich bagiau glas gan nad oes modd eu hailgylchu                   

Prynwch fagiau ailgylchu a sbwriel byd masnach ar-lein

  • llwyth swmpus o fagiau ailgylchu byd masnach glas (25 bag) - £0.35 ynghyd â thâl dosbarthu £8.20 (nid oes modd ad-dalu hyn)
  • llwyth swmpus o fagiau sbwriel byd masnach brown (25 bag) - £2.15 ynghyd â thâl dosbarthu £8.20 (nid oes modd ad-dalu hyn)
  • bagiau ailgylchu bwyd byd masnach (25 bag) - £8.75 ynghyd â thâl dosbarthu £8.20 (nid oes modd ad-dalu hyn)
  • sachau gwastraff gwyrdd mae modd eu hailddefnyddio (o 1 Tachwedd 2021) - dwy sach wrth gofrestru a £3.00 y sach wedi hynny

Gofyn i fagiau gael eu hanfon i'ch busnes