Skip to main content

Beth mae modd i mi ei ailgylchu yn rhan o'r Cynllun Ailgylchu Byd Masnach?

Oherwydd pandemig y Coronafeirws, mae rhai newidiadau dros dro i'r gwasanaethau Gwastraff Byd Masnach - Yr wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau i'r gwasanaeth

Mae'r daflen isod yn manylu ar beth sydd yn bosibl/ddim yn bosibl ei ailgylchu fel rhan o'r Cynllun Ailgylchu Byd Masnach

Rhowch wastraff papur, metel, plastig a pholysytren mewn bagiau glas ar wahân, rhowch wastraff bwyd yn y bagiau gwastraff bwyd masnachol a rhowch yr gwastraff gwyrdd yn y sachau gwastraff gwyrdd priodol. Rhowch bob math arall o wastraff yn y bagiau brown neu’r biniau gwastraff masnachol.