Mae'r daflen isod yn manylu ar beth sydd yn bosibl/ddim yn bosibl ei ailgylchu fel rhan o'r Cynllun Ailgylchu Byd Masnach

Rhowch Bapur, Metal, Plastigau, a Pholystyren mewn bagiau glas ar wahân, gwastraff bwydydd mewn bagiau ailgychu gwastraff bwyd, a phob math o wastraff arall mewn bagiau brown neu fin gwastraff byd masnach.

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.