workplace-recycling-Web-Banner

Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach

 

O 6 Ebrill 2024 ymlaen, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i sortio eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Mae hefyd yn gymwys i'r holl gasglwyr a phroseswyr gwastraff a deunydd ailgylchu sy'n rheoli gwastraff gweithleoedd sy'n debyg i wastraff cartrefi.

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno'r gyfraith hon i wella ansawdd y ffordd rydym yn casglu a gwahanu gwastraff a chynyddu'r gwaith hwn.

Bydd angen i fusnesau newydd gofrestru eu manylion i ddechrau derbyn gwasanaeth casglu gwastraff byd masnach.
Prynwch fagiau ailgylchu a sbwriel byd masnach ar-lein neu o'ch llyfrgell leol.
Edrychwch i weld beth sydd yn bosibl/ddim yn bosibl i ailgylchu a sut mae'r gwastraff yn cael ei waredu.

Edrychwch i weld ar ba ddiwrnod mae eich casgliad ailgylchu a gwastraff byd masnach.

Mae costau'n cynnwys casgliadau gwaredu ailgylchu a gwastraff byd masnach.

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.