Ailgylchu a Gwastraff Byd Masnach

Bydd angen i fusnesau newydd gofrestru eu manylion i ddechrau derbyn gwasanaeth casglu gwastraff byd masnach.
Prynwch fagiau ailgylchu a sbwriel byd masnach ar-lein neu o'ch llyfrgell leol.
Edrychwch i weld beth sydd yn bosibl/ddim yn bosibl i ailgylchu a sut mae'r gwastraff yn cael ei waredu.

Edrychwch i weld ar ba ddiwrnod mae eich casgliad ailgylchu a gwastraff byd masnach.

Mae costau'n cynnwys casgliadau wythnosol a gwaredu ailgylchu a gwastraff byd masnach.

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.

Byddwn ni'n casglu eitemau mawr o fusnesau os nad ydyn nhw'n rhy fawr neu'n rhy drwm.