Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Gweithgor y Lluoedd Arfog yn grŵp sydd wedi'i sefydlu trwy Gynllun Dirprwyo'r Arweinydd.  Mae'r grŵp yn darparu arweiniad strategol i sicrhau bod anghenion aelodau a chymuned ehangach y Lluoedd Arfog sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf yn cael eu bodloni gan y Cyngor a'i bartneriaid yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector.

 

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Does dim cyfarfodydd wedi’u trefnu ar hyn o bryd.

Cyfarfodydd blaenorol