Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd CAPLE Gareth

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Gareth Caple sy’n aelod dros ward Y Cymer.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    1 Aubrey Road, Cymmer, Porth. CF39 9HY
  • Ffôn:01443 681258
  • Symudol:07729428614

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.