Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
14-06-2004
Image of: Y Cynghorydd CRIMMINGS AnnGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Ann Crimmings sy’n aelod dros ward Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth