Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
14-06-2004
Image of: Y Cynghorydd CRIMMINGS AnnGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Ann Crimmings sy’n aelod dros ward Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01685 876456
  • Ebost:Ann.Crimmings@rctcbc.gov.uk
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet

Aelod o’r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden, a Gwasanaethau Treftadaeth