Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynnwys deg Awdurdod Lleol: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Bro Morgannwg.   Mae llofnodwyr y cytundeb yma'n gwireddu nodau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sef: "Gweithio gyda'n gilydd i wella bywydau pobl ym mhob un o'n cymunedau ni. Byddwn ni'n amlhau cyfleoedd i bawb ac yn sicrhau twf economaidd cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.’

 

Mae modd dod o hyd i'r holl agendâu ac adroddiadau ar wefan Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:-

 

http://www.cytundebdinesigprifddinasranbarthcaerdydd.cymru/cyfarfodydd-ac-agendau.html

 

Aelod o Bwyllgor(au)