Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Craffu ar faterion Plant a Phobl Ifainc yn gyfrifol am graffu ar wasanaethau cyhoeddus sy'n darparu gwasanaethau ar gyfer plant a phobl ifainc yn y Fwrdeistref Sirol.

 Caiff Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r pwyllgor  ac aelodau o'r cyhoedd gyfrannu yn y cyfarfod ar faterion y cyfarfod er bydd y cais yn ôl doethineb y Cadeirydd. Gofynnwn i chi roi gwybod i Wasanaethau Democrataidd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt, gan gynnwys rhoi gwybod a fyddwch chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg.

Cyfarfodydd o’r pwyllgorRSS FeedAtom Feed

Cyfarfodydd nesaf

Cyfarfodydd blaenorol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.