Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Ymgynghorol a Llywodraethu Corfforaethol wedi cael ei benodi i adolygu a diweddaru Cyfansoddiad y Cyngor yn gyson, yn unol â gofynion Deddf Llywodraeth Leol 2000.  Fel y cytunwyd yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor a gafodd ei gynnal ar 20 Mai, 2015, caiff penodiad Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor yma ei ddyrannu i'r Maer a'r Dirprwy Faer yn y drefn honno

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.