Disgrifiad o’r pwyllgor

Yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, ac o ystyried gofynion Adran 58 o Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 a'r canllawiau statudol cysylltiedig, cafodd Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu sefydlu, sy'n cynnwys Cynghorwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Bwriad hyn yw craffu ar Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf.

Aelodaeth:

Mae aelodaeth Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cynnwys 10 Aelod etholedig (5 o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a 5 o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful), sydd i'w gweld isod:-

Rhondda Cynon Taf

County Borough Councillors J.Bonetto, A. Cox, G. Caple, W. Jones, M. J. Powell

Merthyr Tydfil

County Borough Councillors, D.Isaac, D. Sammon T.Skinner, K. Gibbs

Co-opted Members

M.Jehu, OBE (Local Health Board), J.Jenkins (Community Health Council), A.Lewis (RCT Citizen Rep) and M.J.Maguire (Merthyr Citizen Rep).

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.