Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Cydbwyllgor Amlosgfa Llwydcoed yn cynnwys Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy'n cwrdd bob chwarter.  Maen nhw'n gweithio ar y cyd er mwyn cynnal, cadw, a rheoli'r Amlosgfa.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.