Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae Cydbwyllgor Amlosgfa Llwydcoed yn cynnwys Aelodau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful sy'n cwrdd bob chwarter.  Maen nhw'n gweithio ar y cyd er mwyn cynnal, cadw, a rheoli'r Amlosgfa.

Aelod o Bwyllgor(au)