Disgrifiad o’r pwyllgor

Mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn gweithredu fel Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn y Cyngor yn unol ag Adrannau 19 a 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006.   Mae modd i'r Pwyllgor adolygu gwaith Partneriaid Materion Cymunedau Diogel mewn perthynas â throseddau ac anhrefn, a delio â Galwadau gan Gynghorwyr i Weithredu ynghylch materion Troseddau ac Anhrefn.

Caiff Aelodau nad ydyn nhw'n aelodau o'r pwyllgor  ac aelodau o'r cyhoedd gyfrannu yn y cyfarfod ar faterion y cyfarfod er bydd y cais yn ôl doethineb y Cadeirydd. Gofynnwn i chi roi gwybod i Wasanaethau Democrataidd trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt, gan gynnwys rhoi gwybod a fyddwch chi'n siarad Cymraeg neu Saesneg.

 

Aelod o Bwyllgor(au)