Disgrifiad o’r pwyllgor

Sicrhau dull cyson ledled yr Awdurdod o ran cynnal gwasanaethau a blaenoriaethu adnoddau ar ôl i Heddlu De Cymru ddatgan digwyddiad tywydd mawr o ganlyniad i'r glaw trwm a'r llifogydd a achoswyd gan Storm Dennis.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.