Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd REES SharonGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Sharon Rees sy’n aelod dros ward Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt