Manylion y cyfarfod

Dyddiad
Dydd Iau, 28 Medi 2017
Dechrau
1:30 pm
Diwedd
1:30 pm
Short Agenda
Bydd cyfarfod o Bwyllgor y Cabinet yn cael ei gynnal am 1:30pm ar 28-09-17 yn Siambr y Cyngor, Cwm Clydach, CF40 2XX

Dogfennau’r Cyfarfod

Agenda

Cofnodion

Adroddiadau

Hysbysiadau o’r Penderfyniadau

Lleoliad y Cyfarfod

Swyddfeydd Cyngor y Fwrdeistref Sirol, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.