Caiff pob gweithgaredd craffu Cyngor Rhondda Cynon Taf ei reoli gan y Pwyllgor, a hynny drwy gynllun gwaith unigol. Caiff gwaith penodol ei wneud drwy'r Pwyllgor a thrwy baneli anffurfiol wedi'u sefydlu, neu drwy weithgorau.

Dyma'r Pwyllgorau Craffu;

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.