Uwch Reolwyr y Cyngor

 

Mae Uwch Garfan y Rheolwyr yn cynnwys Prif Weithredwr y Cyngor ac Uwch Swyddogion eraill sy'n gyfrifol am reoli'r Cyngor o ddydd i ddydd.
Paul Mee

Prif Weithredwr

Ebost: PrifWeithredwr@rhondda-
cynon-taf.gov.uk

 

Paul Mee

Barrie Davies

Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyfadran – Gwasanaethau Cyllid, Digidol a Rheng Flaen

Ebost: director.financeanddigital@
rctcbc.gov.uk
 

Barrie-Davies

Stephen Williams

Cyfarwyddwr Priffyrdd Gofaly Strydoedd Trafnidiaeth

Ebost: 
Cyfarwyddwr.PriffyrddGofaly
StrydoeddTrafnidiaeth@rctcbc.gov.uk

Steve Williams

Christian Hanagan

Service Director, Democratic Services and Communications

Ebost:servicedirector.democratic
services andcomms@rctcbc.gov.uk

Christian Hanagan

Richard Evans

Cyfarwyddwr Materion Adnoddau Dynol 

Ebost: cyfarwyddwr.adnoddaudynol
@rctcbc.gov.uk

Richard-Evans

Louise Davies

Cyfarwyddwr, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a Gwasanaethau'r Gymuned

Ebost: cyfarwyddwr.iechydycyhoedd
@rctcbc.gov.uk


Louise Davies-Head of Service

David Powell

Cyfarwyddwr Eiddo'r Cyngor 

Ebost: cyfarwyddwr.eiddocorfforaethol
@rctcbc.gov.uk

David-Powell

Simon Gale

Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu

Ebost: cyfarwuddwr.ffyniantadatblygu
@rctcbc.gov.uk

Simon-Gale

Gaynor Davies

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Ebost: cyfarwyddwraddysg@
rctcbc.gov.uk

Gaynor-Davies

Andy Wilkins

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol

Ebost:cyfarwyddwr.cyfreithiol@
rctcbc.gov.uk

Andy-Wilkins

Neil Elliott

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Ebost:

CyfarwyddwrCyfadran.Cymuned
@rctcbc.gov.uk

 

Neil Elliott