Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Uwch Dim Rheoli

Uwch Reolwyr y Cyngor

 

Mae Uwch Garfan y Rheolwyr yn cynnwys Prif Weithredwr y Cyngor ac Uwch Swyddogion eraill sy'n gyfrifol am reoli'r Cyngor o ddydd i ddydd.
Chris Bradshaw

Prif Weithredwr

Ebost: PrifWeithredwr@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Chris Bradshaw

Gio Isingrini 

Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Cymuned a Gwasanaethau i Blant

Ebost: cyfarwyddwrcyfadran.cymuned@ rctcbc.gov.uk

Giovanni Isingrini

Nigel Wheeler

Cyfarwyddwr Cyfadran – Ffyniant, Datblygu, a Gwasanaethau Rheng-flaen

Ebost: groupdirector.prosperityand Frontline@rctcbc.gov.uk

 

Nigel Wheeler

Barrie Davies

Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Digidol

Ebost: director.financeanddigital @rctcbc.gov.uk  

Barrie-Davies

Richard Evans

Cyfarwyddwr Materion Adnoddau Dynol 

Ebost: cyfarwyddwr.adnoddaudynol @rctcbc.gov.uk

Richard-Evans

Paul Mee

Cyfarwyddwr, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a Gwasanaethau'r Gymuned

Ebost: cyfarwyddwr.iechydycyhoedd @rctcbc.gov.uk

Paul Mee

 

David Powell

Cyfarwyddwr Eiddo'r Cyngor 

Ebost: cyfarwyddwr.eiddocorfforaethol @rctcbc.gov.uk

David-Powell

Simon Gale

Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu

Ebost: cyfarwuddwr.ffyniantadatblygu @rctcbc.gov.uk

Simon-Gale

Gaynor Davies

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Ebost: cyfarwyddwraddysg@rctcbc.gov.uk

Gaynor-Davies

Andy Wilkins

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol

Ebost:cyfarwyddwr.cyfreithiol @rctcbc.gov.uk

Andy-Wilkins

Christian Hanagan

Service Director, Democratic Services and Communications

Ebost:servicedirector.democraticservices andcomms@rctcbc.gov.uk

Christian Hanagan

 

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau