Skip to main content
Hafan>Y Cyngor>Uwch Dim Rheoli

Uwch Reolwyr y Cyngor

Mae Uwch Garfan y Rheolwyr yn cynnwys Prif Weithredwr y Cyngor ac Uwch Swyddogion eraill sy'n gyfrifol am reoli'r Cyngor o ddydd i ddydd.

Chris Bradshaw

Chris Bradshaw

Chris Lee

Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Corfforaethol a Gwasanaethau Rheng-flaen, a Dirprwy Brif Weithredwr

Ebost: CyfarwyddwrCyfadran.Corfforaethol
@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Chris Lee

Richard Evans

Cyfarwyddwr Materion Adnoddau Dynol

Ebost: Cyfarwyddwr.AdnoddauDynol@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

richard-evans

Chris Jones

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol

Ebost: Cyfarwyddwr.Cyfreithiol@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Chris Jones

Esther Thomas

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes

Ebost: CyfarwyddwrAddysg@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Esther Thomas

Christian Hanagan

Cyfarwyddwr Gwasanaeth, Swyddfa’r Cabinet a Chysylltiadau Cyhoeddus, ac Ysgrifennydd i’r Cabinet

Ebost: CyfarwyddwrGwasanaeth.
CabinetaCC@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Christian Hanagan

Jane Cook

Cyfarwyddwr, Adfywio a Chynllunio

Ebost: Cyfarwyddwr.Adfywio@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Jane Cook - director of regen & planning

Paul Mee

Cyfarwyddwr Gwasanaeth, Iechyd aDiogelwch y Cyhoedd

Ebost: Cyfarwyddwr.IechydyCyhoedd@
rhondda-cynon-taf

 

Paul Mee

Giovanni Isingrini

Cyfarwyddwr Cyfadran y Gwasanaethau Cymuneda Gwasanaethau i Blant

Ebost: CyfarwyddwrCyfadran.Cymuned@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Giovanni Isingrini

Nigel Wheeler

Cyfarwyddwr, Gwasanaethau’r Priffyrdd a Gofal y Strydoedd

Ebost: Cyfarwyddwr.Priffyrdd@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

Nigel Wheeler

Colin Atyeo

Cyfarwyddwr Eiddo'r Cyngor a Chaffael

Ebost: Cyfarwyddwr.EiddoCorfforaethol@
rhondda-cynon-taf.gov.uk

Colin Atyeo

 

Alffa i Omega o'n Gwasanaethau