Uwch Reolwyr y Cyngor

 

Mae Uwch Garfan y Rheolwyr yn cynnwys Prif Weithredwr y Cyngor ac Uwch Swyddogion eraill sy'n gyfrifol am reoli'r Cyngor o ddydd i ddydd.
Paul Mee

Prif Weithredwr

Ebost: PrifWeithredwr@rhondda-cynon-taf.gov.uk

 

Paul Mee

Barrie Davies

Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Cyfadran – Gwasanaethau Cyllid, Digidol a Rheng Flaen

Ebost: director.financeanddigital @rctcbc.gov.uk  

Barrie-Davies

Roger Waters

Cyfarwyddwr a Gwasanaethau Rheng-flaen

Ebost: cyfarwyddwr.gwasanaethaurhengflaen@rctcbc.gov.uk

Image of Roger Waters

Christian Hanagan

Service Director, Democratic Services and Communications

Ebost:servicedirector.democraticservices andcomms@rctcbc.gov.uk

Christian Hanagan

Richard Evans

Cyfarwyddwr Materion Adnoddau Dynol 

Ebost: cyfarwyddwr.adnoddaudynol @rctcbc.gov.uk

Richard-Evans

Louise Davies

Cyfarwyddwr, Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a Gwasanaethau'r Gymuned

Ebost: cyfarwyddwr.iechydycyhoedd @rctcbc.gov.uk

Louise Davies-Head of Service

David Powell

Cyfarwyddwr Eiddo'r Cyngor 

Ebost: cyfarwyddwr.eiddocorfforaethol @rctcbc.gov.uk

David-Powell

Simon Gale

Cyfarwyddwr Materion Ffyniant a Datblygu

Ebost: cyfarwuddwr.ffyniantadatblygu @rctcbc.gov.uk

Simon-Gale

Gaynor Davies

Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant

Ebost: cyfarwyddwraddysg@rctcbc.gov.uk

Gaynor-Davies

Andy Wilkins

Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol

Ebost:cyfarwyddwr.cyfreithiol @rctcbc.gov.uk

Andy-Wilkins

Neil Elliott

Cyfarwyddwr Dros Dro y Gwasanaethau Cymdeithasol

Ebost:

CyfarwyddwrCyfadran.Cymuned@rctcbc.gov.uk

 

Neil Elliott