Gwasanaethau gallwch chi wneud cais amdanyn nhw
Gwasanaethau gallwch chi wneud cais amdanyn nhw 
Ymholiad Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion Cofrestru Tai
Cofrestru Geni Ailgylchu Gwastraff Anymataliaeth - Ymuno â'r Cynllun
Tocyn Tymor Maes Parcio Swyddi Gwag
Cynnig Gofal Plant Ymaelodi â'r Llyfrgell
Cludiant Coleg Adeilad Rhestredig
Treth y Cyngor - Newid eich Cyfeiriad Ailgylchu Cewynnau - Ymuno â'r Cynllun
Gostyngiad Treth y Cyngor i Bobl sydd ag Anabledd Caniatâd Cynllunio
Treth y Cyngor - Eiddo wedi'u Eithrio Bagiau Ailgylchu
Treth y Cyngor - Gostyngiadau sy'n Gysylltiedig â Swyddi Cofrestru i Bleidleisio
Adolygu Gostyngiad Person Sengl - Treth y Cyngor Trwydded Barcio i Breswylwyr - Gwneud Cais
Treth y Cyngor - Eithriadau i Fyfyrwyr Trwydded Barcio i Breswylwyr - Newid Cyfeiriad
Gwasanaethau i Gwsmeriaid - Ymholiadau Cyffredinol Trwydded Barcio i Breswylwyr - Newid Cerbyd
Cynllun Cilfachau Parcio ar gyfer Pobl sydd ag Anabledd Trwydded Barcio i Breswylwyr - Adnewyddu
Trwydded Barcio i Bobl sydd ag Anabledd (Cynllun y Bathodyn Glas) Trwydded Parcio i Breswylwyr - Trwydded Parcio Newydd
Cais am Fin Baw Cŵn Newydd Trwydded Sgaffaldiau
Patrôl Materion Cŵn Lleoedd Mewn Ysgolion
Pafin ag Ymylon Isel Cludiant i'r Ysgol - Prynu Sedd
Bin Bwyd Cludiant i'r Ysgol - Anghenion Addysgol Arbennig
Prydau Ysgol am Ddim Trwydded Sgip
Budd-dal Tai Cyllid Myfyrwyr
Corff cymeradwyo draenio cynaliadwy (SAB) Trwydded Gyrwyr Tacsi

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.