View how apply for a council service
Gwasanaethau gallwch chi wneud cais amdanyn nhw 
 Trwydded Barcio i Bobl Anabl (Cynllun y Bathodyn Glas) Swyddi Gwag gyda'r Cyngor a Swyddi Addysgu Gwag
 Tocyn mantais y bysiau i bobl hŷn Gostyngiadau ac eithriadau
 Câniatad Cynllunio Eithriadau Treth y Cyngor
Adeiladau Rhestredig Chwilio trwy'r gofrestr tai
 Budd-dal Tai Asesiad Gofal Cartref
 Copi o dystysgrifau - Genedigaeth, Marwolaeth a Phriodas Pafin ag ymylon isel
 Prydau ysgol am ddim Cludiant i'r Ysgol
Lle mewn Ysgol Gymorth i Fyfyrwyr
 Cofrestru i Bleidleisio Adnewyddu llyfr o'r llyfrgell ar-lein
Genedigaethau cofrestru Adnewyddu llyfr, DVD neu CD
 Cofrestru Genedigaeth Trwydded Sgaffaldiau
Hawlen Sgip  Cymeradwyaeth ar gyfer Draenio Cynaliadwy

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.