View all council services which you can pay for online
Talu Treth y Cyngor Talu Dirwy Parcio
Taliadau Ysgol – Arian Cinio a Theithiau Ysgol Dirwyon am beidio â mynd i'r ysgol
Trethi busnes - ymholiadau am gyfrifon Dirwyon gollwng sbwriel
Anfonebau Budd-dal Tai - gor-daliadau
Ardal Gwella Busnes Pontypridd Taliadau Cerddoriaeth Ieuenctid y Pedair Sir
Taliadau i'r Gwasanaeth Cerdd Taliadau Ffôn Symudol

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.